İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde Bilim ve Sanat

  • On İki Hayvanlı Takvim Türkler Tarafından Düzenlenmiştir.
  • Güneş Esasına Dayalı bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla isimlendirilmiştir.
  • Uyurlar Haraketli harf sistemini bularak matbaanın temellerini attılar.
  • Uygurlardan önce göçebe hayatın bir gereği  olarak sanat eserleri taşınabilir eserlarden yapılmıştır.
  • Uygurlarla birlikte evler ,saraylar ve tapınaklar gibi kalıcı eserler verilmeye başlanmıştır.
  • Resim , Mimari,Heykelcilik,Fresk (Duvar Resmi ) ve Minyatur sanatları uygular döndeminde büyük gelişme göstermiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zzsdc