TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ

Çalışma Alanları:

Telekomünikasyon Mühendislerinin büyük bir kısmı kamu kurumlarında (TRT, Türk Telekom gibi) ve özel (Aselsan, TAİ, Havelsan, Siemens ve Netaş, Alcatel, Turkcell, Vodafone, Aria gibi) kurum ve kuruluşlarda iş bulabildikleri gibi, bu kurum ve kuruluşlara müteahhitlik, danışmanlık hizmeti veren şirketlerinde çalışabilirler. Bilgi ve becerilerini kullanarak serbest Mühendislik yapabildikleri gibi müşavirlik büroları açarak yurtiçi ve yurtdışı projelendirme, taahhüt ve müşavirlik hizmetleri verebilirler. Ülkemizin iyi yetişmiş Telekomünikasyon mühendislerine gereksinimi vardır.

Telekomünikasyon Mühendisliğinin uygulama alanları oldukça geniş ve kapsamlı olup haberleşme sistemlerine, optik sistemlere, uzman sistemlerden radardan uydu haberleşmesine, mikrodalga sistemlerinden mobil haberleşme sistemlerine kadar çeşitli dallarından gereksinim duyulur.

Telekomünikasyon Mühendisliği programını bitirenlerden öğretmenlik (pedogojik formasyon) eğitimi almış olanları, isterlerse meslek liselerinde Haberleşme alanı ile ilgili derslerde öğretmen olarak çalışabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler:

Elektrik-Elektronik mühendisliği programını bitirenler “Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı ve lisans (Bachelor of Science-Bsc.) derecesinde diploma almaya hak kazanırlar.

Telekomünikasyon alanı bilginin iletimi, işlenmesi depolanması ve kullanılması konularını kapsamaktadır. Uygulama alanları içerisinde hücresel telefon sistemleri gibi ses ve veri için hareketli haberleşme sistemlerini; telefon hatlarıyla ses, veri iletimi için dar bandlı sistemleri; internet uygulamaları uydu, fiber optik, radyolink, cep telefonu vb. haberleşme sistemleri için geniş bandlı iletim sistemleri; optik haberleşme sistemleri; radar, GPS sistemleri gibi konum belirleme sistemlerini tasarlar, kurar, çalıştırır ve geliştirirler.

Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Transmisyon için RF radyolinkler veya metalik ve optik transmisyon hatları kullanılabilir. Bir noktadan çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden haber transmisyonu yapılır. Ses, veri, görüntü ve TV sistemleri bu mühendislik disiplininin ana uygulama alanlarıdır.

Programın Amacı:

Telekomünikasyon mühendisliği programının amacı, çok geniş bir alana yayılan iletişim teknolojilerinin (telefon, internet, fiber optik haberleşmesinden uydu haberleşmesine), üretim, işletim, ar-ge çalışmaları ile sistem haberleşmesi için gerekli protokollar (çeşitli dillerde yazılım geliştirirken) ve her türlü sistemlerin işletilmesi konusunda gerekli ölçü aletlerinin de bulunduğu alanı kapsayan etkinlikte bireyler yetiştirecek eğitim yapmaktadır.

Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında kullanabilen, alanında mühendislik problemlerini saptayabilen ve tanımlayabilen, analitik düşünerek çözüm bulabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri izleyebilen, mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modem iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mesleki ve etik sorumluluk taşıyan mühendisler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:

Telekomünikasyon Mühendisliği programında eğitim görmek isteyenlerin matematik, fizik, kimya ile ilgili, üstün akademik yeteneğe sahip, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu
  • Muradiye İlkokulu
  • Alpaslan İlkokulu
  • Göcek Süleyman Şatır Anadolu Lisesi
  • Ahteri İmam Hatip Ortaokulu