Tanzimat Dönemi (1839-1879):

  • Osmanlı Devlet’inde Tanzimat fermanı ile padişah ilk kez kendi üstünde bir gücü, hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.
  • Rüşvet ve iltimasın ortadan kaldırılacağı belirtilmiştir.
  • Özel mülkiyet hakkının korunacağı
  • Herkesin mahkemeler önünde eşit olacağı
  • Askerlik islerinin yeniden düzenleneceği
  • Vergilerin adaletli olarak toplanacağı
  • Tüm vatandaşların can,ırz,mal ve namus güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağı tanzimat fermanında belirtilmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zzsdc