Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

  • Dutluk İlköğretim Okulu
  • Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi
  • Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu
  • Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi
  • Abdurrahman Alaattinoğlu İlköğretim Okulu