Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

  • Terzi İlkokulu
  • Üçpınar Mehlika-Ahmet Üstel İlkokulu
  • Hüseyin-Sermin Tüfekçi Anaokulu
  • Kirazlı İlkokulu
  • Çığır Köyü Ocaklı Mezrası İlköğretim Okulu