Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

  • Tetırlı İlköğretim Okulu
  • Yakup Kalafatoğlu Ortaokulu
  • Donandı İlkokulu
  • Şehit Sezgin Karaca Ortaokulu
  • Adıyaman Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi