Tag Archives: Osmanlı Tarihinde padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belge nedir?

II. Mahmut Dönemi (1808-1839)

II. Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı.(1808).Bu belge Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belgedir. II. Mahmut Döneminde yapılan Islahatlar: İdari Alanda yapılan ıslahatlar; Pasaport uygulamasına Devami