Osmanlıda Dıvan-ı Humayün:

A) Seyfiye (EHL-İ ÖRF): 1) Vezirler (Kubbealtı vezirleri) 2) Sadrazam (Vezirler-i Azam) B) İlmiye (EHL-İ ŞERİYYE) Adalet eğitim Din 1) Kazasker: Anadolu kazasker, Rumeli Kazasker 2)  Şeyhülislam (Müftü) C) Kalemiye (EHL-İ KALEM) bürokrasi 1) Defterdar: Anadolu Defterdarı, Rumeli Defterdarı 2) Nişancı (Tevkii, Yuğrai)  

Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

Osmanlı Padişahlarına Ait Yazı İşlemleri:

Tuğra: Padişahın İmzası, Ferman: Padişahın buyruğu, Berat: Bir kimse verilen rütbe ve nişanı belirten padişah yazısı, Amanname: Fethedilen topraklarda yaşayanların can ve mallarının devlet güvencesi altında olduğunu belirten belge, Adaletname: Padişahların yöneticilere kanunları uygulamaları ve halkı adaletle yönetmeleri için gönderdiği uyarı yazısı.

Osmanlı Padişahları Tarafından kullanılan Saraylar:

Topkapı Sarayı: 15-19 yy.ları arasında padişahların ülkeyi yönettikleri saraydır.Topkapı sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da yaptırılmıştır. Çırağan Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Beylerbeyi Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır.  

I.Mahmut Dönemi (1730-1754):

Humbaracı ve topçu ocakları yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Hendesehane kuruldu. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.(1734) Orduda Avrupalı uzmanlardan yararlanıldı.(Comte de Borneval–Humbaracı Ahmet Paşa)

Lale Devri (1718–1730):

Avrupa’da ilk geçici elçilikler açıldı. İlk itfaiye kuruldu. Bunlara tulumbacılar diyorlardı. Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi. İstanbul’da kumaş, Yalova’da kâğıt, Kütahya ve İznik’te çini fabrikası açıldı. Mimari eserlerde batı etkisi başladı. Devrin ünlü şairi, NEDİM, ünlü minyatür sanatçısı LEVNİ, ünlü Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim paşadır. İbrahim müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu. (1727)

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661–1679)

  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa babası Mehmet paşa dönemindeki ıslahatlara devam etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit fethedildi.(1669) Denizlerdeki son fetih. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 11.yy daki son kazançlı antlaşma (1672- Bucaş Antlaşması) imzalandı.

IV. Murat (1623-1640):

IV. Murat tütün ve içkiyi yasaklamıştır. IV. Murat isyanları bastırmıştır. IV. Murat isyancıların ele başlarını şiddetle cezalandırmıştır. IV. Murat devletin duraklama sebeplerini koçi bey’e hazırlattığı raporla tespit etmiştir.

  • Çok Programlı Anadolu Lisesi
  • Karaahmetli İlkokulu
  • Yaylakaya İlköğretim Okulu
  • Cumhuriyet İlkokulu
  • Şehit Er Mehmet Cücük Ortaokulu