2:22 pm - Çarşamba Ocak 27, 2190

Nişancı’nın günümüzdeki karşılığı nedir?

Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Cuma, 18 Mart 2011, 12:11 | Kpss, Tarih | 7 Yoeum
by admin

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Devami