Zülfükar Görmek:

Rüyada Hz. Ali’nin Zülfikar isimli kılıcını görmek bir davanın kazanılmasına, zafere ve başarılı olacağına yorumlanır.

Atatürk’ün Laiklik İlkesi :

Laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Laiklik, bireylere vicdan, kanaat ve ve ibadet özgrlüğü tanır. Devlet teşkilatı,hukuk sistemi,Eğitim kurumları dini kural ve ilkelere dayandırılamaz. Laiklik ilkesi ile ilgili konular : Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Tevhid-i tedrisat Kanunun kabulü Şari’iye ve Evkar vekaleti’nin kaldırılması Tekke ve zaviyelerin kapatılması Türk medeni kanunu’nun kabulü Anayasa’dan laikliğe aykırı…

Atatürk Döneminde Ekonomik alanda yapılan inkılaplar :

Türkiye İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923) (İzmir İktisat kongresi) II. Beş Yıllık Sanayi plan,nın yürürlüğe girmesi (1938) Türkiye İş Bankası’nın kurulması (26 Ağustos 1924) Denizbank’ın kurulması (1937) Aşar Vergisi’nin Kaldırılması (17 Şubat 1925 ) Etibank ve MTA’nın kurulması (1935) Kobataş Kanunu’nun kabulü (1 Tembuz 1926) I. Beş Yıllık Sanayi planı,nın  yürürlüğü girmesi…

1. Dünya Savaşını Bitiren Anlaşmalar :

Almanya ile Versailles (Versay) 28 Haziran 1919 Avusturya ile Saint Germen 10 Eylül 1919 Macaristan ile Triannon 4 Haziran 1920 Osmanlı Devleti ile Serv Anlaşması 10 Ağustos 1920 serv anlaşması imzalamıştır fakat Uygulanmamıştır. Mustafa Kemal Paşa Önderliğinde  Ulusal kurtuluş savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından eşit koşullarda bağımsız türk devleti’nin Tüm dünya tarafından tanındığı 24 temmuz 1923…

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Coğrafi Konumu : Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin  Güneydoğusunda yer alır.Türkiye yüz ölcümünün %7.5 ‘ini kapl.Irak,suriye ,Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdenize komşudur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İki bölümden oluşmaktadır. 1) Orta Fırat Bölümü : Verimli Arazileri ve Gap’tan dolayı yoğun nüfusludur.Sanayi gelişmiştir 2) Dicle Bölümü : Karasal iklim etkilidir.Fosfat ve petrol çıkarımında önemlidir. Güneydoğu…

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi’nin Coğrafi konumu: Akdeniz bölgesi Türkiye’nin en güneyinde yer almaktadır.Suriye ,Güneydoğu anadolu bölesi,Doğu anadolu,Ege ve iç anadolu bölgesi ile komşudur.Türkiye yüz ölcümünde %15 lik bir paya sahiptir.

Türkiye’de Ticaret

Türkiye’de İç Ticaretin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler: Sanayi ürünlerinin çeşidinin artması. Sanayi kuruluşlarının sayısının gitgide artması. Farklı teknik yardımıyla tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi. İletişim araçları sayesinde ürünlerin tanıtımının daha çok kitleye duyurulması. Dış Ticareti Etkileyen Faktörler : Ulaşım imkanları Yerli üretimin miktarı ve kalitesi Nüfus artış hızı Gümrük vergisi Uluslararası Ödemeler Türkiye’de Transit Ticaretin gelişmesinin Nedenleri…

  • Lalegölü İlkokulu
  • Yukarı Kayapınar İlkokulu
  • Karacakaş İlkokulu
  • Kadri Suyabakan İlköğretim Okulu
  • Nevzer Ercis Anaokulu