Osmanlı Padişahlarına Ait Yazı İşlemleri:

Tuğra: Padişahın İmzası, Ferman: Padişahın buyruğu, Berat: Bir kimse verilen rütbe ve nişanı belirten padişah yazısı, Amanname: Fethedilen topraklarda yaşayanların can ve mallarının devlet güvencesi altında olduğunu belirten belge, Adaletname: Padişahların yöneticilere kanunları uygulamaları ve halkı adaletle yönetmeleri için gönderdiği uyarı yazısı.

I.Mahmut Dönemi (1730-1754):

Humbaracı ve topçu ocakları yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Hendesehane kuruldu. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.(1734) Orduda Avrupalı uzmanlardan yararlanıldı.(Comte de Borneval–Humbaracı Ahmet Paşa)

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661–1679)

  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa babası Mehmet paşa dönemindeki ıslahatlara devam etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit fethedildi.(1669) Denizlerdeki son fetih. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 11.yy daki son kazançlı antlaşma (1672- Bucaş Antlaşması) imzalandı.

Köprülü Mehmet paşa (1656–1661):

Köprülü Mehmet paşa bazı koşulları öne sürerek göreve gelmeyi kabul etti. Köprülü Mehmet paşa geniş yetkiler ile donatıldı. Köprülü Mehmet paşa isyanları bastırdı. Köprülü Mehmet paşa her alanda belirli düzenlemeler yaptı. Köprülü Mehmet paşa Çanakkale boğaz’ındaki Venedik ablukasına son vererek ülkeyi rahatlattı.  

IV. Murat (1623-1640):

IV. Murat tütün ve içkiyi yasaklamıştır. IV. Murat isyanları bastırmıştır. IV. Murat isyancıların ele başlarını şiddetle cezalandırmıştır. IV. Murat devletin duraklama sebeplerini koçi bey’e hazırlattığı raporla tespit etmiştir.

II. Osman (Genç Osman / 1618-1622):

II.Osman yeniçeri ocağını kaldırmak istemiştir. II.Osman saray dışından evlenmiştir. II.Osman Şeyhülislam’ın yetkilerini kısıtlamıştır. II.Osman Yenilik karşıtları (Özellikle yeniçeriler tarafından çıkarılan bir isyan sonucu öldürülmüştür.) II.Osman isyan sonucunda öldürülen ilk padişahtır.

  • Saruhanlı İmam Hatip Ortaokulu
  • Habibe Taş İlkokulu
  • Öğretmenim Anaokulu
  • Kagıthane Merkez İlköğretim Okulu
  • Tahılalan İlkokulu