Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminden Kalan Medreseler:

Karatay Medresesi (Konya), İnce Minareli Medrese (Konya), Hunad Hatun medresesi (Kayseri), Şifaiye Medresesi (Sivas), Hacı Kılıç Medresesi (Kayseri) Gök Medrese (Sivas), Çifte Minareli Medrese(Sivas), Sahibiye (Sahip Ata) Medresesi (Kayseri), Buruciye Medresesi (Sivas), Cacabey Medresesi (Kırşehir), Pervane Medresesi (Sinop), Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi (Antalya), Yakutiye Medresesi (Erzurum), Çifte Minareli Medrese (Erzurum),

Osmanlıda Dıvan-ı Humayün:

A) Seyfiye (EHL-İ ÖRF): 1) Vezirler (Kubbealtı vezirleri) 2) Sadrazam (Vezirler-i Azam) B) İlmiye (EHL-İ ŞERİYYE) Adalet eğitim Din 1) Kazasker: Anadolu kazasker, Rumeli Kazasker 2)  Şeyhülislam (Müftü) C) Kalemiye (EHL-İ KALEM) bürokrasi 1) Defterdar: Anadolu Defterdarı, Rumeli Defterdarı 2) Nişancı (Tevkii, Yuğrai)  

Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

Osmanlı Padişahlarına Ait Yazı İşlemleri:

Tuğra: Padişahın İmzası, Ferman: Padişahın buyruğu, Berat: Bir kimse verilen rütbe ve nişanı belirten padişah yazısı, Amanname: Fethedilen topraklarda yaşayanların can ve mallarının devlet güvencesi altında olduğunu belirten belge, Adaletname: Padişahların yöneticilere kanunları uygulamaları ve halkı adaletle yönetmeleri için gönderdiği uyarı yazısı.

Osmanlı Padişahları Tarafından kullanılan Saraylar:

Topkapı Sarayı: 15-19 yy.ları arasında padişahların ülkeyi yönettikleri saraydır.Topkapı sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da yaptırılmıştır. Çırağan Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Beylerbeyi Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır.  

I.Mahmut Dönemi (1730-1754):

Humbaracı ve topçu ocakları yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Hendesehane kuruldu. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.(1734) Orduda Avrupalı uzmanlardan yararlanıldı.(Comte de Borneval–Humbaracı Ahmet Paşa)

Lale Devri (1718–1730):

Avrupa’da ilk geçici elçilikler açıldı. İlk itfaiye kuruldu. Bunlara tulumbacılar diyorlardı. Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi. İstanbul’da kumaş, Yalova’da kâğıt, Kütahya ve İznik’te çini fabrikası açıldı. Mimari eserlerde batı etkisi başladı. Devrin ünlü şairi, NEDİM, ünlü minyatür sanatçısı LEVNİ, ünlü Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim paşadır. İbrahim müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu. (1727)

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661–1679)

  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa babası Mehmet paşa dönemindeki ıslahatlara devam etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit fethedildi.(1669) Denizlerdeki son fetih. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 11.yy daki son kazançlı antlaşma (1672- Bucaş Antlaşması) imzalandı.

Köprülü Mehmet paşa (1656–1661):

Köprülü Mehmet paşa bazı koşulları öne sürerek göreve gelmeyi kabul etti. Köprülü Mehmet paşa geniş yetkiler ile donatıldı. Köprülü Mehmet paşa isyanları bastırdı. Köprülü Mehmet paşa her alanda belirli düzenlemeler yaptı. Köprülü Mehmet paşa Çanakkale boğaz’ındaki Venedik ablukasına son vererek ülkeyi rahatlattı.  

  • Sakarya İlkokulu
  • Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi
  • Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
  • Nasreddin Hoca Anaokulu
  • Alameşe Bozalan İlkokulu