Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

  • Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu
  • Yağcılar İlköğretim Okulu
  • Bayındır Şehit Oktay Ardıç Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
  • Çınarcık Ortaokulu
  • Siirt Türk Telekom Özel Eğitim İlkokulu