Güvercinin İnsanoğluna sağladığı Fayda:

Güvercin yumurtasının sarısı, konuşamayan çocukların dilinin altına sürülerek ovulursa konuşturur. Güvercin gübresi ağaç, çiçek ve bilhassa karpuz tarlasına konursa oluşan mahsül çok büyük olur. Güvercin yemek böbrek ve mesanedeki kumları döker. Güvercini Evinde besleyip terbiye eden kimse felç ve titreme hastalığından emin olur.Bu durum güvercindeki manevi bir hassadan ileri gelir.  

Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

  Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu. Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi. Donanma güçlendirildi. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi. Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Sirkenin Faydaları :

Sirke sedef hastalığına karşı sürülürse iyi gelir. Sirke iştah açıcı olarak kullanılır. Harici kanamalarda pamuk sirkeye batırılarak kanayan yerin üstüne konur. İntihaplı yaralarda pamuk sirkeye batırılarak konursa şişliği alır. Sirke ağızda çalkalanırsa diş etlerini besler ve kuvvetlendirir. Sirke uyuzda, basura ve egzamada sürülürse fayda görülür. Ağır işitmelerde ve kulak çınlamasında sirke buharına tutulursa şifa verir….

Boğa Burcunun Kişilik Yapısı (21 Nisan – 21 Mayıs):

BOĞA BURCU : Boğa, burçlardaki ikinci işarettir. Boğa burcunda doğanlar, hayatın iyi yanlarını, özellikle yiyecek, içecek ve rahatımızı sağlayan çok önemli şeyleri severler. Ev hayatından çok haşlanırlar. Çocukları çok severler. Aşk hayatında çok konuşup, hislerini açığa vurmaktan kaçınırlar. İşlerinde beceriklilik ve kurnazlıktan çok güçlerini kullanırlar. Sakin, kendi kendini kontrol eden ve herkesle anlaşabilen kişilikleri vardır….

Akrep Burcunun Kişilik Yapısı (23 Ekim – 22 Kasım):

Akrep burçların sekizinci işaretidir. Akrep işareti bu burçta doğanların özelliklerini tam olarak verir. Bu burcun az gelişmiş insanlarında kıskançlık, zulüm, çabuk sinirlenme ve intikam hissi vardır. En gelişmiş Akrep burcundakiler ise Roosewelt gibi, bu kuvvetleri çok sıkı çalışıp, sonuç elde etmeye yönelir. Aslında bu burcun bir başka işareti de Kartaldır. Bu güçlülük ifade eden burçta…

R Harfi İle Başlayan Erkek Bebek isimleri ve anlamları

RACİ : Rica eden, dileyen RAFET /  REFET: Çok acıma RAGIP : İçtenlikle isteyen, özleyen RAHİM : Esirgeyen, acıyan RAHMAN : Acıması bol olan RAHMİ : Koruyan, esirgeyen RAİF : Acıyan, esirgeyen RAKIM : Yazan RAMAZAN : Kameri yılın dokuzuncu ayı RAMİ : Atıcı, mermi atan RAMİZ : Remz eden, işaretleyen RASİM : Resmeden, resim…

1. Dünya Savaşındaki Cepelerimiz Nelerdir?

Ülke topraklarını korumak için savaştığımız cepheler : Kafkas Cephesi : İlk Açılan Cephedir.Başarısız olunduğu için turancılık fikri yara almıştır. Çanakkele Cephesi : En önemli savunma savaşları burada yapılmıştır ve kurtuluş şavaşı’na ilhan kaynağı olmuştur, Osmanlı devleti en önemli başarısını bu cephede kazanmıştır.Mustafa Kemal Paşa “Ben Size Taarruz emretmiyorum,ölmeyi emrediyorum. “emrini bu savaşta vermiştir.Çanakkale cephesinde zaferin…

Maliyet Muhasebesi Çalışma soruları.

Maliyet Muhasebesi Soru 1 :  Üretilen Mamul veya hizmetlerin maliyetini tespit eden ve bu maliyetlerle ilgili mamul ve hizmet cinsleri bakımından belirleyen ve izleyen hesap ve kayıt sistemine ne ad verilir? yanıt 1 : Maliyet Muhasebesi Soru 2 : Maliyet muhasebesinin amaçları nelerdir. Yanıt 2: Maliyet Muhessebesinin amaçları. Mamullerin Maliyetini hesaplama Maliyet Kontrolunde yardımcı olma…

İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde Din ve İnanış

Gök-Tanrı Dini: En Yayğın Dini inanç sistemidir. Tek tanrı İnancı vardır. Ahiret inancı görünür. İyi İnsanların uçmağ’a , Kötü insanların tamu’ya gideceğine inanılırdır. Uçmag=Cennet , Tamu=Cehennem Tetomizm: En eski İnanç sistemi Tabiat kuvtleri kutsal olarak kabul edilirdi. Kutsal sayılan varlıklara ongun denilirdi. Şamanizm: İyi Kötü ruhların mücadelesi vardır. Ruhlar ile iletişim kuran ve ayinleri yöneten…

Dini Şiir

Herkeze Bir ders gerekir, bu derside bu şiirde bulabilrisniz Dünyada dost ister isen Hazreti Allah yeter, Mürşid-i kâmil ister isen Hazreti Kur’an yeter, Delil ister isen Hazreti Muhammed yeter, Meşgul olmak ister isen ibadet yeter, İbret almak ister isen ölüm yeter, Zengin olmak ister isen kanaat yeter, Bunlar da yetmez der isen Nâr-ı Cehennem yeter……

  • Soysallı Tepebaşı İlkokulu
  • Ahıboz İlköğretim Okulu
  • Halkalı Ticaret Meslek Lisesi
  • Ilgın Fakı Yapı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
  • Saraycık İlkokulu