Türkiye’de Ticaret

Türkiye’de İç Ticaretin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler: Sanayi ürünlerinin çeşidinin artması. Sanayi kuruluşlarının sayısının gitgide artması. Farklı teknik yardımıyla tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi. İletişim araçları sayesinde ürünlerin tanıtımının daha çok kitleye duyurulması. Dış Ticareti Etkileyen Faktörler : Ulaşım imkanları Yerli üretimin miktarı ve kalitesi Nüfus artış hızı Gümrük vergisi Uluslararası Ödemeler Türkiye’de Transit Ticaretin gelişmesinin Nedenleri…

porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno porno mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort