Türkiye’de Ticaret

Türkiye’de İç Ticaretin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler: Sanayi ürünlerinin çeşidinin artması. Sanayi kuruluşlarının sayısının gitgide artması. Farklı teknik yardımıyla tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi. İletişim araçları sayesinde ürünlerin tanıtımının daha çok kitleye duyurulması. Dış Ticareti Etkileyen Faktörler : Ulaşım imkanları Yerli üretimin miktarı ve kalitesi Nüfus artış hızı Gümrük vergisi Uluslararası Ödemeler Türkiye’de Transit Ticaretin gelişmesinin Nedenleri…

zzsdc