Osmanlı Padişahlarına Ait Yazı İşlemleri:

Tuğra: Padişahın İmzası, Ferman: Padişahın buyruğu, Berat: Bir kimse verilen rütbe ve nişanı belirten padişah yazısı, Amanname: Fethedilen topraklarda yaşayanların can ve mallarının devlet güvencesi altında olduğunu belirten belge, Adaletname: Padişahların yöneticilere kanunları uygulamaları ve halkı adaletle yönetmeleri için gönderdiği uyarı yazısı.

Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

  Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu. Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi. Donanma güçlendirildi. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi. Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Yay Burcunun Başarılı Olacağı Meslekler nelerdir ?

BAŞARILI OLACAĞINIZ MESLEKLER : Bankacı, komisyoncu, menajer, müdür, yönetici, politikacı, çiftçi, yargıç, avukat, hukuk müşaviri, bankacı, memurluk, devlet adamlığı, hoca, sanatkar ve her türlü araştırıcı, yapıcı işler.

Zırh Görmek :

Rüyada zırh görmek, düşmandan vikaye ve muhafazaya delalet eder… Çünkü zırh düşmandan korunmak için kullanır. Rüyada zırh dokuduğunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kale yapmaya delalet eder. Rüyada kendisinin zırh giydirildiğini  görmek,  devlet dairelerinden birinde yüksek bir memuriyete delalet eder. Rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi : dinin korunmasına, kalbde kuvvete, bedende sıhhate…

İ Harfi İle Başlayan Erkek Bebek isimleri ve anlamları

İBRAHİM : İbranice’ de “ Hakların Babası “ anlamında bir isimdir. Arapça’ da “Acıması Bol” anlamında bir addır. İDRİS : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi İHSAN : Bağışlamak, yardım etmek, iyiliketmek İLBEY : Egemen olan ; ilin beyi (yöneticisi) ; “İl ve Bey” Birleşik isimdir. İLCAN : Ülkede en sevilen ; yaşadığı ilinde…

D Harfi İle Başlayan Erkek Bebek isimleri ve anlamları

DALAN : Biçim ; İnce, zarif DALAY : Deniz DANİŞ : Bilgi, bilme, danışma DARCAN : Sıkıntılı, aceleci DAVUT : Davut peygamberin adı DEHA : Dahi, zekaca çok üstün olan DEMİR : Bildiğimiz, demir ; ( Ondan korkanlar trene binmez. ! ) DEMİRALP : Demir gibi güçlü, yiğit DEMİRCAN : Demir gibi sağlam olan can…

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

Hükümdarın Üvanları : Hakan Kağan Han Şan-yu İdi-Kut Yabgu İlteber İkili Sistem Devlet(il-El)Yönetici(Kağan) Sol(Batı) Yönetici Hükümdarın kardeşi Sağ(Doğu) Yönetici Hakan Kurultay Üyeleri(Toy,Kengeş) Hükümdar(Başkan) Hatun(Katun)(Hükümdarın Eşi) Yabgu(Hükümdarın Eşi) Şad(Hükümdarın Büyük Oğlu) Buyruklar(Bakanlar) Bağlı Boy Beyleri Bağlı Devlet Temsilcileri

Osmanlı Toprak Yönetimi

1) Mülk Arazi (Mülkiyeti Özel şahızlara ait olan arazi): Alınıp satılabilir,devredebilir,hibe yada vakfedilebilir ve miras bırakılabilir. Öşri (Müslümanların toprakları) Haraci (Gayrimüslümlerin) 2) Miri Arazi(Mülkiyeti devlete ait olan arazi) : Mukataa (Geliri Doğrudan devlet hazinesine giden arazi) Yurtluk (Sınır boylarındaki akıncılara) Ocaklık (Kale muhafızları ve tersanelere ) Paşmaklık (Padişahın eşleri ve kızları) Malikane (Üstün hizmet gösteren)…

  • Şehit Cafer Demirhan İmam-Hatip Ortaokulu
  • Mecidiye İlköğretim Okulu
  • Kocakonak İlköğretim Okulu
  • Asarlık 125.Yıl İlkokulu
  • Aşağıcuma İlkokulu