I.Mahmut Dönemi (1730-1754):

Humbaracı ve topçu ocakları yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Hendesehane kuruldu. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.(1734) Orduda Avrupalı uzmanlardan yararlanıldı.(Comte de Borneval–Humbaracı Ahmet Paşa)

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (1661–1679)

  Köprülü Fazıl Ahmet Paşa babası Mehmet paşa dönemindeki ıslahatlara devam etti. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Girit fethedildi.(1669) Denizlerdeki son fetih. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 11.yy daki son kazançlı antlaşma (1672- Bucaş Antlaşması) imzalandı.

I. Ahmet (1603-1617):

  Ekber ve Erşed yasasını  çıkardı. Kafes usulüne geçildi Veziriazam kuyucu murat Paşa Celali isyanlarını sertlik ile bastırdı.

Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

  Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu. Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı. Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi. Donanma güçlendirildi. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi. Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Osmanlıda Resim Sanatı :

Resim sanatı 19. yy.a kadar gelişme  gösterememiştir. 19. yy.dan itiraben ünlü ressamlar : Şeker Ahmet Paşa Osman Hamdi Bey Süleymen Seyyid Osman Nuri Bey İlk resim eğitimi veren okul, 1881’de açılan Sanayi-i Nefise Mektebi’dir.

  • 7. Boru Ortaokulu
  • Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulu
  • Besni İlköğretim Okulu
  • Sekiler Ortaokulu
  • Yılmaz Babaoğlu İlkokulu