• Genel
  • 0

Rüyada Abla Görmek

Rüyada abla görmek çok iyidir, müjdeli ve mutluluk verici bir haber anlamına gelir. Şayet henüz evlenmemiş biri rüyasında kendi ablasını görürse bu onun için hoş ve pak bir nikâh anlamına gelir. Rüyasında bir ablasının olduğunu gören bireyin, onu kesintisiz gözetecek, koruyacak, her işinde artta durup yardım olacak bir yakını, akrabası ya da dostu olacak demektir. Abla aynı zamanda Rüya sahibinin önünde upuzun bir yaşam olacağı anlamına gelir. Rüyada konutlu bir bayan şayet kendi ablasını görürse ya da bir ablası olduğunu görürse bu o kadının bir kız evladı olacağına işaret eder. Şayet bir erkek rüyasında ablasını görürse bu da bir kader oyunundan ya da has bel mukadderat bir yerden hâsılat elde edeceğine işaret eder. Başka Bir Deyişle abla bayan için evlat, erkek için nasip demektir.

Rüyada Ablayı Öpmek

Rüyada ablasını öptüğünü gören bireyin talihi, kısmeti, nasibi sarih olur, istikbali de çok parlaktır. Rüya sahibinin  ablası tarafından öpülmesi ise bireyin ailesine ne kadar düşkün olduğu anlamına gelir.

Rüyada Ablası Olduğunu Görmek

Rüyada ablası olmadığı halde bir ablası olduğunu görmek, Rüya sahibinin etrafında, dostları, akrabaları ve ailesi içinde ne kadar çok beğenilen, aranan ve özlenen biri olduğuna işaret eder. Bu şahıs ailesi için göz bebeğidir ve üstüne titrenen biridir.

Rüyada Ablanın Kocasını Görmek

Ablası olmadığı halde, ya da ablası olmasına karşın konutlu olmadığı halde Rüyaünde ablasının kocasını başka bir deyişle eniştesini gören şahıs tasalarından ve efkârından uzaklaşır, iş yaşamında yükselişe geçer.

Rüyada Ablanın Can Verdiğini Görmek

Rüyada ablanın can verdiğini görmek iyidir. Can Veren bireyin ömrünün uzadığına delalet eder. Aynı zamanda Rüya sahibi içinde mutlu, sıhhatli ve galibiyetli geçecek uzun bir yaşam anlamına gelir.

Rüyada Abla İle Yürümek

Aile yaşamı ve iş yaşamı ile alakalı olarak çok hayırlı ve hoş haberler alınacağına, işlerin bir anda yoluna gireceğine, eş, arkadaş ve akrabaların dayanakları sayesinde çok iyi bir mevki terfi alınacağına, anne baba duası alınacağına, bu sayede karşılaşılan manilerin basitçe aşılacağına ve hâsılatın çoğalması sayesinde dayanak isteyen şahıslara dayanak edileceğine ve mutlu olunacağına yorulur. Bu Rüyanın görülmesi, gerçeğinde yeni bir yarıyılın başladığının ve artık daha öncekinden gidilen yolun değişeceğine ve bunun çok pozitif neticeler doğuracağına işaret etmektedir. Rüyada abla ile taşlı yolda yürümek, bazen zahmetli gidişatlarla karşılaşılsa dahi gerek eğitim yaşamında gerek iş yaşamında çok iyi bir geleceğe ve çok iyi bir kariyere sahip olunacağına alamettir.

Rüyada Abla İle Tartışmak

Rüya gören bireyin, yaşadığı meselelerden ve içine düştüğü psikolojik kasvetlerden dolayı çevresindeki şahısları afaki yere kırdığına, bu surattan kendisini hoşlanan ve değer katan şahısları uzaklaştırdığına, bu surattan kendisine bir çeki kumpas verip yaptıklarından dolayı oturup düşünmesi gerektiğine aksi takdirde daha çok insan kaybedeceğine yorulur. Rüyada abla ile tartışmak ve barışmak, makûs kalpli şahısların arada söz taşımasından dolayı çok beğenilen bir şahıs ile küskünlük yaşanacağına, yaşanan gidişatın incelenmesi sayesinde bu gidişatın düzenleneceğine ve hakikatlerin sarihe çıkacağına deyim edilir.

Rüyada Abla İle Münazara Etmek

Rüya sahibinin, iş dünyasında sırtını gözlemesi gerektiğine, kendisine rakip olan şahısların makûsluk yapmak için en korunmasız olduğu anı beklediklerine, şayet böyle bir şey hakikatleşirse yakın dostlardan ve işte ortaklık kurulmuş olan bireylerden kimileri ile yolların ufalayacağına ve sonrasında bu surattan büyük pişmanlık dinleneceğine yorumlanır. Rüyada abla ile münazara etmek ve küsmek, hayırlı bir biçimde başlayan bir vakanın hayırsız bir hal alacağı, beğenilen şahıslarla ayrı rüyaelaminde, yapılan işte büyük hasara uğranacağı, atılan adımların kısa müddet içinde mesele yaratacağı, dört duvar içinde kalınabileceği ve beğenilen bir bireyin kaybedilebileceği anlamına gelir.

Rüyada Abla İle Konuşmak

İş mevzusunda deneyim sahibi bir bireyin, önerisinin kabul edilmesi sayesinde uzun bir zaman sonra tekerrür iş yaşamında dönüleceğine, böylece güç vaziyette kalınan ve parasal kasvet çekilen bir yarıyılın kapanacağına, bu sayede son zamanlarda makûs giden her şeyin düzeleceğine, tasaların son bulacağına ve mülk ve mal sahibi olunacağına dedikodu edilir. Rüyada abla ile konuşmak ve ağlamak, uzak bir yere gitmiş olan bir bireyin geri döneceğine, kırgınların ve dargınların barışacağına, tasaların kısa zamanda biteceğine, yakın bir zamanda mektep yaşamının tekerrür başlayacağına, çok istenen bir şeyin hakikatleşeceğine ve anne babanın çok coşacağı bir vakanın yaşanacağına delalettir.

Rüyada Abla Kardeş Görmek

Rüya sahibinin, aile fertleri arasındaki bağın daha da güçleneceğine, hanesindeki birlik ve beraberliğin çoğalacağına, aile fertlerinden birinin konutluluk yolunda adım atacağına, yakın bir zamanda çok ses getirecek bir işe gireceğine, bolluk ve yarar dolu günler yaşayacağına, hem kendisini hem ailesini çok mutlu edecek bir haber alacağına ve rahatlığa çıkacağına yorulur. Rüyada abla anne görmek, bireyin, hayırlı bir nasiple dünya evine gireceğine, hayallerindeki konuta sahip olacağına, yeni bir sayfa kalemtıraşına ve huzurlu bir hayat süreceğine işarettir.

Rüyada Abla İle Yemek Yemek

Rüyayı gören bireyin, ruhen ve kalben huzur dolu olacağı, çevresindeki herkese dayanak etmek isteyeceği, parasal mevzulardaki meselelerin kısa vakitte ortadan kalkacağı, sahip oldukları için her zaman şükredeceği, uzun zamandan beri darıl olduğu bir şahısla barışacağı, daha evvel yapmadığı ve sınamadığı şeyler sınayacağı ve yaşamdan tat alacağı anlamına gelir. Rüyada abla ile ham yemek yemek, aile içine fitne sokmaya çalışan şahıslar olduğuna, bu şahısların bir an evvel haneden uzaklaştırılması gerektiğine, Rüyate de görüldüğü üzere ham başka bir deyişle kendini öğrenmez bir bireyin ortalığı karıştırma gayretleri içinde olduğuna alamettir.

Rüyada Abla Ve Yeğen Görmek

Elde edilecek galibiyetler sayesinde mevki makam sahibi olunacağına, hoş bir yaşama sahip olunacağına, bolluk içinde yaşanacağına, uzun zamandan beri beklenen bir iş kapısının açılacağına, bu sayede haddinden daha fazla süren işsizlik yarıyılının sona ereceğine ve yeni bir başlangıç için adım atılacağı biçiminde yorulur. Rüyada abla ve kuzen görmek, hasarlı bir alışkanlığın terk edileceğine, çok hasılatlı bir işe sahip olunacağına, rahat bir yaşamın kapısının açılacağına, çıkılacak bir tatil sayesinde bol bol moral depolanacağına, verilen emeğin katbekat karşılığının alınacağına ve rakiplerin hezimete uğratılacağına delalettir.

Rüyada Abla İle İlişkiye Girmek

İş yaşamında yaşanacak makûs bir vakadan dolayı hem moral kaybı hem de hayal kırıklığı yaşanacağına, sevimsiz bir şahıs ile iş yapmak zorunda kalınacağına, atılacak adımların boşa çıkacağına, sıhhatle alakalı bazı meselelerin baş göstereceğine, anne ya da baba ile ters düşeceğine, kısa süreli bir yolculuğun yaşanacak huysuzluklar suratından gereğinden fazla uzayacağına ve mesele yaratacağına işarettir. Rüyada abla ile ilişkiye girmek ve pişman olmak, yapılan kusurdan dönmeye, tövbe etmeye, Allah yolunda ilerlemeye, pişman olmaya, yapılan kusuru düzenlemeye çalışmaya, meseleleri çözmeye, yaşananları karşılama etmeye ve elden geldiği kadar kumpası sağlamaya yorumlanır.

Rüyada Abla İle Evlenmek

Rüyayı gören bireyin, rakiplerinin yapacağı bir üçkağıt suratından hem kendisi için makûs olacak hem de iş dünyasında sahip olduğu prestije hasar verecek bir vaziyetle uğraşmak zorunda kalacağına, bu işten kurtulmak için bir hayli kapıya ve bireye müracaat edeceğine, daha sonra hoşlandığı deneyimli bir bireyin vereceği fikirler sayesinde vaziyeti düzenleyeceğine ve rahat bir soluk alacağına delalettir. Rüyada abla ile evlenmek ve boşanmak, büyük mücadele sarf edilerek yapılan şeyin yanlış olduğunun farkına varıldığı bir anda bırakılacağına, işlerin düzelmesi için yeni bir yol seçileceğine, kurulmuş olan bir ortaklığın hasar getirdiği fark edildiği anda feshedileceğine ve uğranılan hasarı düzenlemek için epey uğraşılacağına dedikodu edilir.

Rüyada Abla İle Telefonda Konuşmak

Hayırlı bir haber alınacağına, bu haber üzerine çok mesele yaratmış ve parasal hasara neden olmuş bir işin nihayete erdirileceğine, bu sayede problemli gidişatlardan birinin çözüleceğine, daha sonra işle alakalı bazı çalışmalar için buluşmalar yapılacağına ve bu buluşmaların ardından gereken neyse en uygun biçimde yerine getirilmesi için çalışılacağına alamettir. Rüyada abla ile telefonda konuşmak ve ağlamak, Rüya sahibinin, kafasını kurcalayan ve bir cinsli rahat vermeyen bir meseleyle alakalı olarak büyük bir karar alacağına ve galibiyet sağlayacağına deyim edilir.

Rüyada Ablasını Görmek

Rüyada ablasını gören bireyin her işi basitlikle hallolacak, yaşamına neşe, sevinç ve cümbüş gelecek ve Rüya sahibi yapmaya niyet ettiği her işten galibiyet elde edecek demektir. Hoş ve neşelendirici vakalar yaşamaya yorulurken aynı zamanda Rüya sahibinin etrafında kendisi için her zaman verimli olan ve ona hayır getiren bir kimsenin olduğu biçiminde kabul edilir.

Rüyada Ablasını Öldürdüğünü Görmek

Rüyanın bütün aksine, Rüya gören bireyin ablası ile çok daha fazla yakınlaşmasına, kaynaşmasına, kenetlenmesine ve sımsıkı bağlanmasına vesile olacak bir vakanın yaşanacağına bunun da her iki tarafın birbirinin değerini daha iyi kavramasına neden olacağına dedikodu edilir.

Rüyada Ablasını Can Vermiş Görmek

Rüyayı gören bireyin ablasına olan sevgisinin ne denli büyük olduğuna işaret eder zira bu Rüya, bireyin ablasını kaybetmekten ne kadar çok korktuğunu gösterir. Aynı zamanda Rüyaü gören bireyin ablası için kader olarak değerlendirilir ve uzun bir ömrü olacağı biçiminde yorumlanır.

Rüyada Ablasını Dövmek

Rüyada ablasını hırpaladığını gören şahıs, ona her mevzuda yardım olacak, ablasının aldığı her kararın artta duracak, onu daima gözetecek, gözleyecek, gözünden kaçınacak ve ondan hiçbir zaman dağılmayacak demektir. Bu Rüya de kardeşler arasındaki sevgiye ve bağlılığa alamet eder.

Rüyada Ablasını Nişanlı Görmek

Rüyayı gören bireyin ablası ile alakalı hoş ve müjdeli haberler alacağına, neşesini de, mutluluğunu da kendi neşeyi ve mutluluğu öğreneceğine deyim edilir. Rüya sahibinin ablasından yana suratının gülmesine vesile olacak sürpriz bir büyüme ile karşılaşacağı anlamına gelir.

Rüyada Ablasını Hamile Görmek

Rüya sahibinin ablası sayesinde iş ya da ekmek sahibi olacağına delalet eder. Rüyayı gören bireyin ablasından göreceği ve hiç de azımsanamayacak derecede ehemmiyetli olan parasal takviyeye işaret eder.

Rüyada Abla Görmenin Psikolojik Yorumu

Fert için büyük bedeli olan ve ona karşı büyük bir sevgi duyduğu bir insanı ifade eder. Bu kimse muhtemelen fert için yol göstericiliği sayesinde onun pek çok kasvet ve beladan kurtulmasına vesile olan ve bunun için de fert tarafından kahramanı olarak görülen biridir. Belirli ki yaşamının da çok için de hatta merkezindedir ki bilinçaltı Rüyalarında dahi onu kendisine göstermektedir. Ferdin gerek bilgi, kültür, gerek edep, mizaç ve tutum mevzusunda kendisine misal aldığı ve olasılık da çok yüksektir. Bu Rüya, fertteki iyi ve pozitif ruh halini yansıtır başka bir deyişle bireyin iç dünyası şu gizemeler dingin ve huzurlu demektir.

 

 

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir