Osmanlıda Hat Sanatkarları kimlerdir?

  • Hafız Osman
  • mustafa  Rakım Efendi
  • Amasyalı Şeyh Hamdullah
  • Ahmet Karahisari
  • Mehmet Esad Yesari
  • Mustafa İzzet Efendi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir