Osmanlı Devletinin Bazı Önemli Bilim Adamları kimlerdir?

 • Matrakçı Nasuh : Matematik,Astronomi
 • Kadızade-i Rumi : Matematik ,Astronomi
 • Mehmet Sait Efendi : Matematik
 • Ali Kuşçu : Matematik Astronomi
 • Mirim Çelebi : Matematik ,Astronomi
 • Sinan Paşa : Matematik ,Astronomi
 • Molla Fenari : Mantık
 • Evliya Çelebi : Seyahatname
 • Seydi Ali Reis : Çoğrafya ,Mir’atü’l Matematik
 • Piri Reis : Coğafya ,Denizcilik kitab-ı Bahriye,Dünya Haritası
 • Davud-ı Kayseri : Osmanlı’da Orhan Bey zamannında ilk medresenin müderrisi
 • Katıp Çelebi : Keşfü-z Zünun, Fezleke,Cihannüma
 • Naima, Kemal Paşazade : Tarih
 • Altunizade ,Sabuncuoğlu Ferafettin: Tıp
 • Molla Lütfi : Matematik, Astronomi
 • Farabi: 870-950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü.
Comments
 1. emo
  • hubenso
 2. [U]ltr[A]slan
 3. esra
 4. ayselin
 5. soner
 6. soner
 7. zilan_212_1125

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir