ORMAN MÜHENDİSİ :

TANIMI : Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.

GÖREVLERİ :

 • Orman alanlarını saptar, haritasını yapar,
 • Yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar.
 • Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsini, miktarını ve fidan dağılımını saptar,
 • Orman alanlarına uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
 • Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
 • Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
 • Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.

KULLANDIĞI ALET VE MALZEMELER :

 • Dürbün, pusula vb,
 • Çeşitli ölçü aletleri.
 • Çeşitli çizim aletleri (rapido, şablon, aydınger kağıdı vb.)

MESLEĞİN GETİRDİĞİ ÖZELLİKLER :

Orman mühendisi olmak isteyenlerin;

 • Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
 • Üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine,
 • Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
 • Biyolojiye ilgili,
 • Tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kişiler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI :

Orman mühendisleri proje dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri çalışmaları sırasında orman koruma memurları ve teknisyenleriyle etkileşim halinde iseler de birinci derecede orman ağaçları ve hayvanlarla ilgilidirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI :

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları alan kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığının , Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışırlar. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER :

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı orman fakültelerinin “Orman Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇENİĞİ :

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Orman Zoolojisi, Meteoroloji ve Klimatoloji, Orman Botaniği, Orman Ağaçlarının Hayatı, Mühendislik Mekaniği, Ekonomi, Yaban Hayvanları Bilgisi, Orman Ekolojisi, Topoğrafya, Ağaç Teknolojisi, Orman Ürünleri Kimyası, Orman Koruma, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Ormancılık İşletmesi, Sel Kontrolü, Toprak Koruma ve Orman Tali Ürünleri gibi dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME :

Orman mühendisleri üniversitede öğretim elemenı olarak görev yapıyorlarsa akademik yönden yükselebilirler. Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapanlar ise bölüm şefliği, şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü gibi kadrolara yükselme olanağına sahiptirler.

BENZER MESLEKLER :

Orman endüstri mühendisliği, ağaç işleri endüstri mühendisliği, peyzaj            mimarlığı.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU :

 • Meslek eğitimi sorasında durumları uyan öğrenciler, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğretim ve harç kredisi alabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından burs alma olanakları vardır.
 • Eğitim sonrası, kamu sektöründe 8.dereceden göreve başlarlar.

ORMAN MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR?

Orman Mühendislerinin, özellikle de taşrada işletme şefi olarak görev yapanların bilfiil yaptıkları işleri kalem kalem alt alta yazmaya kalksak sayfaya sığmayabilir. Öyle ki her biri ayrı bir uzmanlık gerektiren 600 den fazla iş çeşidi vardır ve bunlara diğer alt faaliyetler dahil değildir.

Ormancılık sektörüne yabancı olanlar gerçekten bir Orman Mühendisinin neler yaptığını, neler yapmak zorunda olduğunu bilememektedir. Bu nedenle de, ne yazık ki Orman Mühendisleri kamuoyu nezdinde layık oldukları önem ve ilgiden yoksun kalmaktadırlar. Aşağıda verdiğimiz bilgiler, “Orman mühendisi ne iş yapar?” sorusuna biraz olsun ışık tutar umarız…

Orman Mühendisi; bir yetişme ortamındaki ekoloji, toprak, sıcaklık, yağış, türlerin biyolojisi gibi her türlü faktörü değerlendirerek, doğal olarak Orman Kurma Teknikleri’ni bilen ve uygulayan teknik elemandır…

Yukarıdaki genel tanımlamayı yaptıktan sonra konuyu biraz açalım;

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde özellikle kırsal alanlarda işletme şefi olarak görev yapan orman mühendislerinin (ki kamu ormancılığının temel direğidir onlar…) sorumluluğunda binlerce hektarlık orman alanları vardır. Bu orman alanları içerisinde köyler, kasabalar, mezralar gibi yerleşim yerleri vardır. Söz konusu orman alanı üzerindeki her türlü faaliyet için memurlar, işçiler, araçlar, gereçler mevcuttur ve buradaki her şeyden işletme şefi sorumludur. Bu sorumluluğun yükü altında (ki söz konusu orman alanındaki milyonlarca ağaçtan bir teki bile zarara uğrasa, bunun hesabı işletme şefinden sorulur) işletme şefi olarak görev yapan orman mühendisi, ana hatlarıyla şu görevleri yapar;

 • Ana görev olarak silvikültürel faaliyetlerde bulunur: Ormanların devamlılığının sağlanması, kendisinden beklenilen orman ürünleri üretim ile, ekolojik ve sosyal fonksiyonların (Su üretimi, toprak koruması, iklimi düzenlemesi, toplum sağlığı, rekreasyon, ulusal savunma, bilimsel vs.) yerine getirilebilecek şekilde düzenlenmesi ve işletilmesi için sorumluluğundaki ormana silvikültürel müdahalelerde bulunur.
 • Sevk ve İdare eder, yönetir: Sorumluluk alanı içindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların ormanla olan ilişkilerini düzenler, taleplerini yasalar çerçevesinde karşılar, emrindeki memur ve işçileri sevk ve idare eder, birinci derecede amirdir.
 • Güvenlik görevlisidir, ormanı korur, devriye gezer, arama yapar, suçluları yakalar, adalete sevk eder ya da ettirir: İşletme şefi sorumluluğundaki orman alanı içindeki her türlü yasadışı müdahalelere karşı ormanı ekibiyle birlikte korur. Silah taşır, gece-gündüz demeden ekibiyle birlikte kaçak ağaç kesenlerin peşinde koşar, mesai diye bir şey yoktur. Diğer memurlar gibi 8 saatlik mesaiye tabidir ama gerçekte hafta sonu, bayram tatili vs. demeden 24 saat görev yapar…
 • İşletmecidir, üretim yaptırır, ürünleri depolatır, satışa hazırlar: Orman alanlarında tekniğine, plan ve projelere uygun olarak kesilecek ağaçları bizzat tek tek belirler, kesim işini yöredeki kooperatiflere ya da işçilere tevzi eder, kesim yaptırır. Standartlara uygun orman ürünü ürettirir, depoya taşıttırır, depolar, satışa hazırlar… Her türlü üretim işlerinde birinci derecede sorumludur.
 • Planlar ve projelendirir: Ormanlık alandaki her türlü faaliyet belirli bir teknik plana ve projeye dayanır. Bu plan ve projelerin yapımında etkin rol oynar ya da bizzat yapar.
 • Plan ve projeleri uygular, uygulatır: Mevcut plan ve projeleri tekniğine ve yasal prosedürlere bağlı kalarak uygular, uygulattırır.
 • İnşaatçıdır: Orman alanı içerisindeki her türlü bina, tesis vs. ile orman yolu, köprü, menfez, dikenli tel çitler vs. gibi bütün inşa işlerinde etkin rol oynar, plan-proje yapar, güzergah tayin eder, araç-gereç temin eder, yönetir, yaptırır.
 • İtfaiyecidir: Orman yangınlarının söndürülmesinde bizzat amir durumundadır, ekibiyle birlikte canının tehlikeye atar, yangınların söndürülmesine çalışır. Orman yangınlarını önleyici her türlü tedbir ve önlemi almak, yangın mevsiminde teyakkuzda bulunmak durumundadır.
 • Ekonomisttir: Devlet adına yaptırdığı üretimlerde en az giderle en çok gelir getirecek önlemleri almak, uygulatmak durumundadır. İşletme şefi sorumluluğundaki orman alanında 1.derece ita amiridir.
 • Gözlemcidir: Orman alanındaki her türlü ekolojik, iklimsel verileri takip eder, teknik gözlem defterlerine kaydeder.
 • Bilim adamıdır: Her türlü ormancılık araştırmalarını takip eder, uygulanacak olanları uygular, bilimsel araştırmalara katılır.

Bütün iş kalemlerinin hepsini yazmaya kalksak bu siteye sığmaz, ayrıca bu saydıklarımız sadece işletme şefi olarak görev yapan orman mühendislerinin yaptıkları işlerdir. Orman Mühendisleri ayrıca Amenajman heyetlerinde, araştırma kuruluşlarında, ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde, milli park alanlarında, kurumlarda; araştırmacı, uzman, yönetici olarak yer alır ve görev yapar. Orman Mühendislerinin yaptıkları işler kategorisinde en son eklenen iş ise gördüğünüz gibi İnternet uzmanlığı ve Web tasarımcılığıdır…

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir