Öğretmen Günü İle ilgili Özlü sözler

***Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla mümkündür.   (Atatürk)

*** Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.  (Atatürk)

***Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. (Atatürk)

***Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. (Atatürk)

***Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.  (Atatürk)

*** Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.  (Atatürk)

***   Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.  (Hz. Ali)

*** Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum.   (Diyojen)

***Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü, onun eseri her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

***  Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.  (Atatürk)

*** En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur.  (Atatürk)

*** Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. (Atatürk)

***Heykeltıraş mermere ne ise; öğretmen de çocuğa odur. (Addison)

***Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan  ordusudur.
(Atatürk)

*** Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir.
(H.V. Dyke)

*** Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en fedakâr  ve en saygıdeğer unsurlarıdır.
(Atatürk)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Çamlık İlkokulu
  • Cumhuriyet Ortaokulu
  • Yumrukaya Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)
  • Işıkkent Ortaokulu
  • Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu