Ö Harfi İle Başlayan Kız Bebek isimleri ve anlamları

Ö Harfi İle Başlayan Kız Bebek isimleri ve anlamları

 • Önay: Ay’ın ilk günlerindeki durumu, ilkay, yeni çıkmış ay
 • Öney: Önde giden, ileri giden, önde olan
 • Öngül: Direnen, inatçı – Kılavuz, öncü, teşvik eden – ilk gül (ilk çocuk için), önde gelen gül
 • Öniz: ilk iz (ilk çocuk için), önceki iz
 • Örengül: Örende yetişen bir tür gül, ak gül, yaban gülü
 • Örge: Süs, motif
 • Övgü: Bir şey ya da kimsenin iyi niteliklerini, değerini belirtme, Övme, övmek için söylenen söz
 • Övgül: Övülmeye değer.
 • Övgün: Övülmüş, övülen kişi
 • Övgünç: bkz. Öğünç, övünç
 • Övül: övülesin
 • Övün: Kendinle, güzelliğinle övünmelisin, övünesin
 • Övünç: Övünmeye yolaçan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övgünç, öğünç
 • Öykü: Hikaye, masal, ayrıntılarıyla anlatılan olay
 • Özant: Içten ant, samimi yemin
 • Özay: Özü Ay gibi, gerçek ay, asıl Ay
 • Özben: Bireyin kendi varlığı
 • Özbir: Özü sözü bir olan
 • Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
 • Özden: Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
 • Özge: Yabancı – İyi, güzel – Cana yakın, şakacı – Yürekli, gözü pek
 • Özgül: Öz+Gül, gerçek gül, benim gülüm anlamında
 • Özgür: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür
 • Özinal: Özüne inanılan
 • Özlem: Bir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği
 • Özlen: Görme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
 • Özler: Bekleyip durur
 • Özlü: İçten, verimli kişilikli
 • Öznil: Nil gibi verimli
 • Öznur: Özü ışıklı, aydınlık
 • Özsu: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su
 • Özten: Güzel tenli
 • Özün: Şiir – Hak edilmiş ün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Şehit Er Naci Varola İlkokulu
 • Leyla Sarıgöl İlkokulu
 • Atatürk Ortaokulu
 • Kızılcaören İlkokulu
 • Merkez Ilkögretim Okulu