Nüfus Hareketleri Göçler

Merhaba arkadaşlar size ülkemizde gerçekleşen iç göçler,dış göçler ve nedenlerini  aşağıda bulabileceksiniz.

Nüfus Göçleri :

 • İç göçler
 • Dış göçler

A) İç Göçler :

 1. Sürekli İç göçler

İç Göçlerin Nedenleri :

 • Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
 • Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
 • Miras yoluyla tarım alanlarının daralması
 • Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
 • Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
 • Tarım makineleşmenin ve artması ve buna bağlı olarak tarımsal iş gücünün azalması
 • iklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri
 • Eğitim ve sağlık hizmetlerinn yetersizliği
 • Kentlerde iş imkanının fazlalığı
 • Doğal afetler
 • Kan davası ,Evlenme gibi sosyoekonomik sebepler

İç Göçlerin Sebepleri :

 • Yatırım  dengesiz dağılır.
 • Ülke genelinde nufus dağolışında dengesizlik  görünür.
 • Çevre kirliliği artar
 • Alt yapı hizmetlerinde yetersizlik görünür
 • Kent nüfusunda aşırı artış yaşanır.
 • Sanayi Tesisleri kent içinde kalır.
 • Konut sıkıntısı yaşanır.
 • Plansız kentleşme görünür.
 • Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir

İç göçü önlemek için :

 • İç göç, özellikle karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesindeki illerde daha fazla olmaktadır.
 • Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek
 • Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek
 • Kırsal kesimlerde eğitim ve sağlık hizmetlerini yayğınlaştırmak.
 • Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek.
 • TArım metodunu geliştirmek.
 • Tarımda sulama imkanını artırmak.

2.Mevsimlik Göçler : Ürün hasat ve tatil dönemlerinde oluşan Göçtür.

B) Dış Göçler :

Dış Göçlerin nedenleri:

 • Eğitim
 • Savaş ,siyasi,dini,kültürel nedenler
 • Uluslar arası antlaşmalarla yapılan nüfus değişimi
 • Salgın hastalıklar
 • Ekonomik nedenler ile çalışmaya gidilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Gazi Ortaokulu
 • Çatkaya İlkokulu
 • Kahta Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
 • Yeşilova Atatürk İlköğretim Okulu
 • Gazi Ortaokulu