Nüfus Artışı ve Sonuçları

Nüfus Artış Hızını  Etkileyen Faktörler :

 • Kadınların Çalışma durumu
 • Doğum oranının  Fazlalığı Veya azlığı
 • Savaş Ve tabii Afetler
 • Evlenmeler
 • Genelenk ,Görenek ve dini inanışlar
 • Beslenme sağlık Şartları
 • Hızlı Kentleşme
 • Ölüm oranlarının ve özellikle bebek ölüm oranlarının azalması
 • Çevre
 • Nüfus Planlaması uygulamaları
 • Sanayileşme
 • Eğitim
 • Ortalama yaşam süresinin uzaması
 • Ülke sınıflarının değişmesi
 • Göçler
 • İktisadi ve sosyal şartlar

Nüfus Artışının Olumlu sonuçları :

 • Mal ve hzimetlere talep artar
 • Vergi gelirleri artar
 • Piyasa genişler yeni tatırım sahaları oluşur.
 • Üretim artar

Nüfus Artışının Olumsuz sonuçları :

 • Sağlık ve eğitim hizmetleri yetersiz kalır.
 • Doğal kaynaklara aşırı tüketilir.
 • Çevre kirlenmesi artar
 • Nufusa bağlı yatırımlara aratar
 • belediye hizmetleri yetersiz kalır.
 • Göçler artar hızlı şehirşelme artar.
 • Tasarruflar azalır ,tüketim artar.
 • Kişi başına düşen milli gelir azalır.
 • Kalkınma hızı yavaşlar
 • İşsizlik Artar.

Türkiye’de Nüfus Artış hızının fazla olmasının sonuçları :

 • Gecekondulaşma artar
 • Etğitim , Sağlı ve belediye hizmetleri zorlaşır.
 • İşsizlik oranı artmaktadır
 • Kenlerin nüfus artışı ve yayıldığı alanlar genişlemiştir.
 • Kişi başına düşen milli gelir Azalmaktadır.
 • Bağımlı genç nüfus oranı artar.
 • Ekonomik kalkınma hızı yavaşlamaktadır.
 • Köyden kentlere göç olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Turan İlkokulu
 • Konakdüzü İlkokulu
 • Muratlı İmam Hatip Ortaokulu
 • Topalan İlköğretim Okulu
 • Hopa Meslekî Ve Teknik Eğitim Merkezi