Lale Devri (1718–1730):

  • Avrupa’da ilk geçici elçilikler açıldı.
  • İlk itfaiye kuruldu. Bunlara tulumbacılar diyorlardı.
  • Doğu klasikleri Türkçeye çevrildi.
  • İstanbul’da kumaş, Yalova’da kâğıt, Kütahya ve İznik’te çini fabrikası açıldı.
  • Mimari eserlerde batı etkisi başladı.
  • Devrin ünlü şairi, NEDİM, ünlü minyatür sanatçısı LEVNİ, ünlü Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim paşadır.
  • İbrahim müteferrika tarafından ilk Türk matbaası kuruldu. (1727)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir