Kavim Göçünün Sonuçları Nelerdir?

  • İlkçağ Sona ermiştir.
  • Avrupa’nın etnik ve siyasi yapısı değişmiştir. (Yeni milletler ve devletteler oluşmuştur)
  • Ortaçağ Avrupası’nın siyasi rejimi sayılabilecek Feodalitenin (derebeylik) temelleri atılmıştır.
  • Roma İmparatorluğu 395 yılında Batı ve Doğu Roma olarak ikiye ayrılmıştır.
  • 476 yılında Batı Roma yıkılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Akyemiş İlköğretim Okulu
  • Yakubiye İmam Hatip Ortaokulu
  • Elmalı İlkokulu
  • Karapınar İmam Hatip Ortaokulu
  • Keller İlkokulu