İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat

Yazılı Edebiyat :

  • Orhun Yazıtları
  • Yenisey Yazıtları
  • Karabalgasun Yazıtları

Sözlü Edebiyat :

  • Manas Destanı
  • Oğuz kağan Destanı
  • Şu Destanı,Alp-er Tunga Destanı (İskitler)
  • Ergenokon Destanı ve  Bozkurt Destanı (Göktürkler)
  • Türeyiş Destanı ,Göç Destanı (Uygurlar)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zzsdc