İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde Din ve İnanış

Gök-Tanrı Dini:

 • En Yayğın Dini inanç sistemidir.
 • Tek tanrı İnancı vardır.
 • Ahiret inancı görünür.
 • İyi İnsanların uçmağ’a , Kötü insanların tamu’ya gideceğine inanılırdır.
 • Uçmag=Cennet , Tamu=Cehennem

Tetomizm:

 • En eski İnanç sistemi
 • Tabiat kuvtleri kutsal olarak kabul edilirdi.
 • Kutsal sayılan varlıklara ongun denilirdi.

Şamanizm:

 • İyi Kötü ruhların mücadelesi vardır.
 • Ruhlar ile iletişim kuran ve ayinleri yöneten dini görevliye şaman (Kam yada Baksı)Adı verilirdi.

Budizm :

 • Bramanizme karşı bir tepki olarak hindistanda ortaya çıkan dini inanç sistemi.
 • Buddha’nın öğretilerine dayanır.
 • Uygurlar arasında yayılmştır.

Atalar Kültü :

 • Ataların kendilerine yardım ettiğine dair inanç vardır.
 • Ahiret İnancı görünür.

Hristiyanlık :

 • Avrupa’ya göç eden türk toplulukları hristiyanlığı kabul etmişler ve milli benliklerini kaybetmişlerdir.(Avarlar,Macarlar,Bulgarlar)

Musevilik :

 • Hazarlar museviliği kabul eden ilk ve tek türk topluluğudur.

Maniheizm :

 • Et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için Türk yaşayışına uygun değildi.
 • Uygurlar tarafından benimsenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Muhacirobası İlkokulu
 • Yılanlı İlköğretim Okulu
 • Kargalı Colgate İlkokulu
 • Halk Eğitim Merkezi
 • Besni Çakırhöyük Lisesi