Islahat Fermanı (1856):

  • Islahat fermanı, azınlıklara il genel meclislerine üye olma hakkı sağlamıştır.
  • Islahat fermanı ile azınlıklar devlet memuru olabilme hakkı kazanmıştır.
  • Islahat fermanı ile azınlıklardan alınan Cizre vergisi kaldırılmıştır.
  • Islahat fermanı ile azınlıklar adalet önünde ve vergi ödemede Müslümanlar ile aynı haklara sahip olmuşlardır.
  • Islahat fermanı ile azınlıklara aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacaktı.
  • Islahat fermanı ile azınlıklara bedel karşılığında askerlikten muaf olacaktır.
  • Islahat fermanı ile yalnızca gayrimüslimlere yeni haklar verilmiştir.
  • Islahat fermanında verilen bu haklar sonucunda yinede avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenememiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir