Islahat Fermanı (1856):

 • Islahat fermanı, azınlıklara il genel meclislerine üye olma hakkı sağlamıştır.
 • Islahat fermanı ile azınlıklar devlet memuru olabilme hakkı kazanmıştır.
 • Islahat fermanı ile azınlıklardan alınan Cizre vergisi kaldırılmıştır.
 • Islahat fermanı ile azınlıklar adalet önünde ve vergi ödemede Müslümanlar ile aynı haklara sahip olmuşlardır.
 • Islahat fermanı ile azınlıklara aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacaktı.
 • Islahat fermanı ile azınlıklara bedel karşılığında askerlikten muaf olacaktır.
 • Islahat fermanı ile yalnızca gayrimüslimlere yeni haklar verilmiştir.
 • Islahat fermanında verilen bu haklar sonucunda yinede avrupalı devletlerin iç işlerimize karışması engellenememiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Türbe İlkokulu
 • Bahçecik İlkokulu
 • Söğütlü İlkokulu
 • Emel Tarman Görme Engelliler Ortaokulu
 • Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu