III. Selim Islahat Hareketleri 1789-1807:

  • İlk Köklü ıslahat III.selim döneminde başlar.
  • III Selim döneminde yapılan tüm ıslahat hareketlerine “Nizam-ı cedid” (Yeni Düzen) adı verilmiştir.
  • III Selim Döneminde yapılacak ıslahatlar belli bir plan ve program çerçevesinde yapılmıştır.
  • Nizam-ı cedit adı verilen batı tarzında bir ordu kurulmuştur.
  • Nizam-ı cedit adı verilen ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için irad-ı cedit adı verilen yeni bir hazine kurulmuştur.
  • Avrupa’nın önemli merkezlerinde ilk sürekli elçilikler açılmıştır.
  • Kara Mühendishanesi açılmıştır.
  • Kabakçı Mustafa isyanı ile (1807)  tahttan indirilerek öldürülmüştür.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zzsdc