II. Mahmut Dönemi (1808-1839)

II. Mahmut Döneminde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla ayanlarla Sened-i İttifak’ı imzaladı.(1808).Bu belge Osmanlı tarihinde padişahın yetkilerini sınırlayan ilk belgedir.

II. Mahmut Döneminde yapılan Islahatlar:

İdari Alanda yapılan ıslahatlar;

 • Pasaport uygulamasına geçildi.
 • Posta örgütü kuruldu.
 • Memur kıyafetleri değiştirildi.
 • Tımar sistemi kaldırıldı.
 • Müsadere usulü kaldırıldı.
 • Ayanlık kaldırıldı.
 • Divan kaldırıldı.Heyeti vükela (Bakanlar kurulu) kuruldu.

Askeri Alanda Yapılan Islahatlar;

 • Asakir-i Mansure-i muhammediye ordusu kuruldu.
 • Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.
 • Eşkinci ocağı kuruldu.
 • Sekban-ı Cedit ordusu kuruldu.

Eğitim-Kültürel Alanındaki Islahatlar;

 • Mızıka-yı hümayum kuruldu.
 • Mehterhane kapatıldı.
 • Tıphane-i Amire Mektebi açıldı.
 • İlk resmi gazete(Takvim-i Vekayi) Çıkarıldı.
 • Rüştiye mektebi açıldı.
 • İlköğretim zorunlu hale getirildi.

Ekonomik Alanda yapılan Islahatlar;

 • Ordunun ihtiyaçları için kumaş ve kundura fabrikaları açıldı.
 • Yerli malı kullanıma özen gösterildi.
 • Yol yapımına önem verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Kazım Yaprak İlkokulu
 • Bahriye Anaokulu
 • Zübeyde Hanım Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
 • Ilıca İlköğretim Okulu
 • Ataköy Lisesi