Emperyalizm Nedir?

Bir devletin başka bir devlet yada devletler topluluğu üstündeki iktisadi, askeri, kültürel egemenliğidir.

Emperyalizmin temellerini Kapitalizm oluşturmuştur. Emperyalizimin oluşabilmesi için kapitalizmin oluaşması gereklidir. Kapitalizm bir konuda tekel olmaktır.

Emperyalizmin geniş anlamda beş maddede incelemek mümkündür.

  1. Üretimin ve iktisadi yaşamda belirleyici bir rol oynayan tekelleri yaratacak ölçüde yüksek bir gelişme düzeyine erişen sermayenin yoğunlaşması,
  2. Banka sermayesi ile sanayi sermayesinin kaynaşması ve bu mali sermaye temelinde mali bir oligarşinin oluşması,
  3. Mal ihracatının tersine, sermaye ihraçatının özel bir önem kazanması
  4. Dünyayı Paylaşan uluslararası tekelci kapatalist birliklerin oluşması
  5. Dünya topraklarının en büyük kapitalist devletler arasında paylaşımın tamamlanması

Bu bilgiler ışıgında emperyalizmde paranın güçü ortaya çıkmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Sızma Alparslan İlkokulu
  • Mersin Bilim Ve Sanat Merkezi
  • Ovacık İlkokulu
  • Şehit Ali İhsan Öger İlkokulu