ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

Çalışma Alanları:

Elektronik ve Haberleşme Mühendislerinin büyük bir kısmı kamu kurumlarında (TEİAŞ, EÜAŞ, TETAŞ, TEDAŞ, BEDAŞ, EIE, TRT, Türk Telekom gibi) ve özel (Aselsan,TAİ, Havelsan, Siemens ve Netaş, Alcatel, Turkcell, Telsim, Aria gibi) kurum ve kuruluşlarda iş bulabildikleri gibi, bu kurum ve kuruluşlara müteahhitlik, danışmanlık hizmeti veren şirketlerinde de çalışabilirler. Bilgi ve becerilerini kullanarak Serbest Mühendislik yapabildikleri gibi müşavirlik büroları açarak, yurtiçi ve yurtdışı projelendirme, taahhüt ve müşavirlik hizmetleri verebilirler. Ülkemizin iyi yetişmiş elektronik ve haberleşme mühendislerine gereksinimi vardır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinin uygulama alanları oldukça geniş ve kapsamlı olup, bilgisayarlardan haberleşme sistemlerine, elektronikten optik sistemlere, uzman sistemlerden optimizasyon yöntemlerine, radardan uydu haberleşmesine, kontrol sistemlerinden tıp elektroniğine ve mikrodalga sistemlerinden mobil haberleşme sistemlerine kadar endüstrinin ve temel bilimlerin çeşitli dallarından gereksinim duyulur.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programını bitirenlerden öğretmenlik (pedogojik formasyon) eğitimi de almış olanları, isterlerse meslek liselerinde bilgisayar alanı ile ilgili derslerinde öğretmen olarak da çalışabilir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler:

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programını bitirenler “Elektronik ve Haberleşme Mühendisi” unvanı ve lisans (Bachelor of  Science-Bsc.) derecesinde diploma almaya hak kazanırlar.

Haberleşme alanı bilginin iletimi, işlenmesi, saklanması ve kullanılması konularını kapsamaktadır. Uygulama alanları içerisinde hücresel telefon sistemleri gibi ses ve veri için hareketli haberleşme sistemlerini; telefon hatlarıyla ses, veri iletimi için dar bandlı sistemleri; internet uygulamaları, uydu, fiber optik, radyolink; cep telefonu vb. haberleşme sistemleri için geniş bandlı iletim sistemleri; optik haberleşme sistemleri; radar, uzaklık ölçme ve izleme, GPS sistemleri gibi konum belirleme sistemlerini tasarlar, kurar, çalıştırır ve geliştirirler.

Bu mühendislik disiplininde haberin üretimi, dağıtımı ve algılanması esastır. Transmisyon için RF radyolinkler veya metalik ve optik transmisyon hatları kullanılabilir. Bir noktadan çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden haber transmisyonu yapılır. Ses, veri, görüntü ve TV sistemleri, Geniş alan ve lokal alan ağları ve diğer bilgisayar haberleşme ağları bu mühendislik disiplininin ana uygulama alanlarıdır.

Programın Amacı:

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının amacı, iletişim teknolojileri (telefon, internet, fiber optik haberleşmesinden uydu haberleşmesine), elektronik aletlerin üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda üretim, işletim, ar-ge çalışmaları ile sistem haberleşmesi için gerekli protokollar (çeşitli dillerde yazılım geliştirirken) ve her türlü sistemlerin işletilmesi konusunda gerekli ölçü aletlerinin de bulunduğu alanı kapsayan etkinlikte bireyler yetiştirecek eğitim yapmaktadır.

Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında kullanabilen, alanında mühendislik problemlerini saptayabilen ve tanımlayabilen, analitik düşünerek çözüm bulabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri izleyebilen, mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modem iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mesleki ve etik sorumluluk taşıyan mühendisler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programında eğitim görmek isteyenlerin matematik, fizik, kimya ile ilgili üstün akademik yeteneğe sahip, dikkatli ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Taşköprü İlkokulu
  • Kalecik Anadolu Öğretmen Lisesi
  • Peşrefli İlkokulu
  • Şeker Ortaokulu
  • Çakır İlkokulu