DIE WEGBESCHREIBUNG-YER YÖN TARİFİ

ARBEITSBLATT

   Neue Wörter :

der (Maskulinum/eril) die (Femininum/dişil) das (Neutrum/nötr)
der Bahnhof (istasyon)der Supermarkt(süpermarket)

der Marktplatz (pazar yeri)

der …-platz (… -meydanı)

der …-park (… -parkı)

der Kiosk (büfe)

der Flughafen (hava alanı)

die Post (postane)die Bank (banka)

die Schule (okul)

die Polizei (polis)

die Apotheke (eczane)

die …-straße (…-sokağı)

die Ampel (trafik lambası)

die (Bus)Haltestelle otobüs durağı

die U-Bahn (metro)

die Bücherei (kütüphane)

die Kreuzung (kavşak)

die Ecke (köşe)

das Theater (tiyotro)das Kino (sinema)

das Krankenhaus (hastane)

das Museum (müze)

das Restaurant (restoran)

das Haus (ev)

das Schwimmbad (yüzme havuzu)

das Hotel (otel)

 

Türkçe’de İsmin 5 Hali Vardır:

  1. Yalın hal
  2. İsmin –i hali (belirtme hali)
  3. İsmin –e hali (yönelme hali)
  4. İsmin –de hali (bulunma hali)
  5. İsmin –den hali (ayrılma hali)

 

Almanca’da İsmin Halleri 4 Grupta İncelenir:

(Türkçe dil bilgisi kurallarıyla tam anlamıyla örtüşmez.)

 

1-) Nominativ (Yalın Hal)

2-) Akkusativ (İsmin/Nesnenin –i Hali)           : Verilen soru zamirleri „Akkusativ“ alır.      

                                                                               Belirtme hali Was? (Neyi?) Wen? (Kimi?)

Yönelme hali Wohin? (Nereye?)

(„Wohin?” sorusunun karşılığı “in” edatı ile verilirse “Akkusativ”, “zu” edatı ile verilirse “Dativ” alır.)

3-) Dativ (İsmin/Nesnenin –e Hali)                   : Verilen soru zamirleri „Dativ“ alır.      

                                                                              Yönelme hali Wem? (Kime?)

Bulunma hali Wo? (Nerede?)

Ayrılma hali Woher? (Nereden?)

4-) Genitiv (İsmin/Nesnenin –In (Iyelik) Hali : „İsim tamlaması“ oluşturmaya yarar.

 

„AKKUSATIV“ ŞU ŞEKİLLERDE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR:

Akkusativ’de değişen sadece „der“ tanım edatıdır.

 

der = den

 

„einenbelirsiz tanım edatında,

                                                                           „keinenolumsuz tanım edatında,

„meinen , … “ iyelik zamirlerinde,

„diesenişaret zamirinde,

„welchensoru zamirinde.

„AKKUSATIV“ ALAN FİİLLER:

haben, Modalverben (wollen, sollen, können, …) , nehmen ( irreg. V.), kaufen, suchen, finden, tragen

( irreg. V.), an/ziehen (ayrılan fiil), an/probieren (ayrılan fiil), mit/nehmen (ayrılan fiil- irreg. V.), an/haben (ayrılan fiil),..v.b.

 

„AKKUSATIV“ ALAN EDATLAR :

für:için ohne: -sız,-siz, olmadan bis: – e kadar

 

 

HEM AKKUSATIV HEM DATIV “ ALAN EDATLAR:

in : içine, içinde

vor : önüne, önünde

hinter : arkasına, arkasında

zwischen : arasına, arasında

auf : üstüne, üstünde: temas eden

über : üzerine, üzerinde: temas etmeyen, ..boyunca

neben : yanına, yanında

unter : altına, altında

 

„DATIV“ ŞU ŞEKİLLERDE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR:

 

der / das = dem

 

 

„einembelirsiz tanım edatında,

„keinemolumsuz tanım edatında,

„meinem, …“ iyelik zamirlerinde,

„diesem“ işaret zamirinde,

„welchem“ hangi soru zamirinde.

 

die = der

 

„einer“ belirsiz tanım edatında,

„keiner“ olumsuz tanım edatında,

„meiner,..“ iyelik zamirlerinde,

„dieser“ işaret zamirinde,

„welcher“ hangi soru zamirinde.

 

„DATIV“ ALAN FİİLLER:

gefallen, gehören, stehen, passen,..v.b.

 

„DATIV“ ALAN EDATLAR:

mit : ile, ile birlikte
bei : yanında, yakınında, aracılığıyla, iken, -dığında
zu : yönelme: birime: zum (zu dem) Theater, zur (zu der) Bank, .., kişiye: zu Ayşe., için anlamındadır.
nach: 1-yönelme: ev, şehir, yön, ülke (ülkenin tanım edatı varsa „in“ alır. Örnek: in die Türkei.)           2-Saatlerde geçe, sonra, öğleden sonra

3- … -e göre (fikir, düşünce beyan ederken),

aus: -den, -dan, menşei, kaynak, köken, zaman, sebep bildirir. Örnek: aus der Türkei
von: ayrılma -den, -dan (aus’dan farkı canlılarda da kullanılır. Örnek: von Ali.), Genitiv isim tamlaması oluşturmaya yarar.

 

                                                               KISALTMALAR:

 

       „Dativ“ Alan Kısaltmalar:                                               „Akkusativ“ Alan Kısaltmalar:

von +   dem   =   vom (-den, -dan)                                in   +   das   =   ins (içine)

bei   +   dem   =   beim (yanında..)                                 an +   das   =   ans (-e, -a)

in     +   dem   =   im (içinde)                                           auf + das   =   aufs ( üstüne)

an   +   dem =   am (-de, -da)        

zu   +   dem =   zum (-e, -a)

zu   +   der   =   zur (-e, -a)

 

 

 

DIE WEGBESCHREIBUNG (Yol Tarifi)

 

Fragen:  

                                                                                 Nominativ

– Entschuldigung,       wo                  ist                    die Post?

(Entschuldigen Sie bitte,)                 liegt                das Krankenhaus?

die Bücherei?

die CBÜ?

 

– Entschuldigung,       wie                  komme            ich       zu + Dat.

zur Schule ( F) ?

zum Zahnarzt (M) ?

zum Kino ( N) ?

 

– Entschuldigung,        ich                   suche + Akk.

suche die, eine Apotheke ( F).

suche den, einen Supermarkt ( M).

suche das, ein Theater ( N).

 

– Entschuldigung,        gibt es hier ( in der Nähe ) + Akk ?

eine U – Bahn ( F) ?

ein Museum ( N) ?

einen Bahnhof ( M) ?

 

– Entschuldigung,        wie      kann    ich       zu+ Dat.                                  kommen?

zur Haltestelle ( F)                  gehen?

zum Schwimmbad ( N)                       fahren?

zum Restaurant ( N )

zum Kiosk ( N)

Antworten:

 

Auskunft geben (Bilgi vermek )

– Gehen Sie… !                       ( gidiniz )

– Biegen Sie… !           ( dönünüz )

– Nehmen Sie …!        ( kullanınız )

– Fahren Sie …!           ( aracınızla gidiniz )

– Gleich nach …!        ( hemen …- e, – a )

 

die Ecke köşe
geradeaus düz
nach rechts sağa
nach links sola
bis … + Akk. -e kadar
über…+ Akk. / Dat. üzerine, üzerinde, yer yön ifadelerinde karşıya geçmek
da işte burada
die Richtung yön
die Ampel ışık, ampul
an Akk./ Dat. ( -e,-a, -de,-da ) ( = at)gibi
dort orada
die Kreuzung kavşak

 

Tanım Edatı Olan Ve Sıkça Adı Geçen Ülkeler:    

die Türkei Türkiye
die Schweiz İsviçre
die Niederlande Hollanda
der Iran İran
der Irak Irak

 

 

 

Asla Başka Edatlarla Kullanılamayacak Kalıplar:

nach Hause Eve   ( yönelme )
zu Hause Evde   ( bulunma)
von zu Hause Evden ( ayrılma)
zu Fuβ / bei Fuβ Yaya, yürüyerek

 

 

Wohin ? Nereye?   +Akkusativ                             ( YÖNELME ) Wo? Nerede? +   Dativ

           ( BULUNMA )

Woher ? Nereden ? + Dativ

           ( AYRILMA )

in   + A içine

 

wohin ? sorusu AKK. gerektirdiğinden “in” karşımıza:

·         in den ( der )

 

·         in die  ( die )   -DEĞİŞMEZ

 

·         in das   ( das)   = ins

DEĞİŞMEZ

olarak çıkar.

in + D içinde

 

wo ? sorusu   DAT.

gerektirdiğinden “in” karşımıza:

·         im = in dem ( der/das )

 

·         in der ( die) olarak çıkar.

 

von + D 

-den, – dan, -nın, -nün Genitiv’de isim tamlaması da oluşturur. ( + CANLILARDA da kullanılır)

 

woher ? sorusu   DAT.

gerektirdiğinden “von” karşımıza:

·         vom = von + dem

( der/das)

·         von der ( die) olarak çıkar.

 

zu + Dat.  

yönelme, için * Şehir içi birim ve binalara yönelmede* kullanılır.

( + CANLILARDA da kullanılır)

 

wohin ? sorusu her ne kadar Akk. gerektirse de “zu + Dat.” aldığından karşımıza:

·         zum = zu + dem

( der/das)

 

·         zur = zu + der ( die) olarak çıkar.

bei + Dat. 

yanında, yakınında, aracılığıyla, -dığında,   iken anlamındadır.

( + CANLILARDA da kullanılır)

 

wo ? sorusu   DAT.

gerektirdiğinden “bei” karşımıza:

·         beim = bei dem

( der/ das)

 

·         bei   der ( die) olarak çıkar.

 

aus + Dat. 

– den, -dan, ayrılma, kaynak, köken, menşei, zaman, sebep belirtir

 

woher ? sorusu   DAT.

gerektirdiğinden “aus” karşımıza:

·         aus der ( die)

 

·         aus dem   ( der/ das) olarak çıkar.

 

nach + Dat. 

ev, şehir, ülke ve yönlere yönelmede kullanılır. Tanım edatı varsa “ in” kullanılır.

wohin ? sorusu her ne kadar Akk. gerektirse de “nach + Dat.” aldığından karşımıza:

·         nach dem ( der/ das)

 

·         nach der     ( die)

olarak çıkar.

 

 

Gün = am Günlerin tanım edatı “der” dir ve an A / D alan bir edat olup burada gününde şeklinde Dat. almıştır
Ay, mevsim, yön, yıl = im Ay, mevsim ve yönlerin tanım edatı “ der” dir, yılınki ise “ das” dır. “im A/D alan bir edat olup yılında anlamına gelmektedir ve Dat. alır
Saatlerde   = um   edatları kullanılır  

almaca_Ders_notu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir