DIE KONJUGATION DER REGELMASSIGEN-UNREGELMASSIGEN VERBEN-SATZBAU IM PRASENS

DIE DEKLINATION DER VERBEN IM PRÄSENS

(Şimdiki / Geniş Zamanda Fiil Çekimi)

 

Almancada şimdiki veya geniş zaman kalıbındaki fiil çekimleri aşağıdaki gibidir.

 

DIE REGELMÄSSIGE VERBEN

(Düzenli Fiiller)

DIE UNREGELMÄSSIGE VERBEN

(Düzensiz Filler)

DAS VERB

“SEIN”

(“Olmak”)

DAS VERB

“HABEN”

(“..var” / “Sahip olmak”)

DIE PERSONALPRONOMEN

(Kişi/Şahıs Zamirleri)

 

z.B.   wohn-en

 

z.B.     fahr-en

 

sein

 

haben

ich – I wohn-e fahr-e bin habe
*du -You wohn-st *fähr-st bist hast
*er – He wohn-t *fähr-t ist hat
*sie – She wohn-t *fähr-t ist hat
*es – It wohn-t *fähr-t ist hat
wir – We wohn-en fahr-en sind haben
ihr – You wohn-t fahr-t seid habt
sie – They wohn-en fahr-en sind haben
Sie – You wohn-en fahr-en sind haben

 

* Düzensiz fiil çekimlerinde fiil kökünde sesli harf değişimine uğrayan kişi (şahıs) zamirleri ve fiil kökündeki sesli harfi değişmiş fiil örneği. Düzensiz fiil çekimlerinde fiil köklerinde değişen bazı sesli harfler şunlardır:

a   → ä

au → äu

e   → e veya ie

 

 

DIE DEKLINATION DER TRENNBAREN VERBEN IM PRÄSENS

(Şimdiki / Geniş Zamanda Ayrılan Fiillerin Çekimleri)

 

Bunların dışında bir de ayrılan fiiller vardır. Ayrılan fiiller ilk heceden sonra ayrılır. İlk hece cümlenin sonuna gider. Nesne/Tümleç kısmı var ise araya girer.

Ayrılan filler de düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrılır ve fiil çekimleri aşağıdaki gibidir.

 

DIE REGELMÄSSIGE

TRENNBARE VERBEN

(Düzenli Ayrılan Fiiller)

DIE UNREGELMÄSSIGE TRENNBARE VERBEN

(Düzensiz Ayrılan Filler)

DIE PERSONALPRONOMEN z.B.   auf/steh-en z.B.   fern/seh-en
ich – I steh-e ….. auf seh-e …… fern
*du -You steh-st ….. auf *sieh-st ….. fern
*er – He Steh-t ….. auf *sieh-t ….. fern
*sie – She steh-t ….. auf *sieh-t ….. fern
*es – It steh-t ….. auf *sieh-t ….. fern
wir – We steh-en ….. auf seh-en …… fern
ihr – You steh-t….. auf seh-t …… fern
sie – They steh-en ….. auf seh-en …… fern
Sie – You steh-en ….. auf seh-en …… fern

 

* Ayrılan düzensiz fiil çekimlerinde fiil kökünde sesli harf değişimine uğrayan kişi (şahıs) zamirleri ve fiil kökündeki sesli harfi değişmiş ayrılan fiil örneği. Ayrılan düzensiz fiil çekimlerinde fiil köklerinde değişen sesli harfler düzenli fiillerde olduğu gibidir.

a   → ä

au → äu

e   → e veya ie

 

 

DER SATZBAU IM PRÄSENS

(Şimdiki / Geniş Zaman Kalıbında Cümle Kurma)

Almancada “şimdiki” ve “geniş” zaman aynı kalıp içerisinde yer alır. Şimdiki veya geniş zaman kalıbındaki cümleler aşağıdaki gibi kurulur.

 

 • Positiver Aussagesatz (Olumlu Cümle):
             SUBJEKT         +                 VERB                 +               OBJEKT / COMPLEMENT

(Özne)                                 (Fiil)                                     (Nesne / Tümleç)

                                                   (Özneye göre çekilmiş)

Zum Beispiel:

Ich             +                 wohne                 +                     in Hamburg.

Ich             +               schlafe                +                         früh.

Ich             +                   bin                   +             ein Schüler / eine Schülerin.

Ich             +                   habe                 +                      ein Buch.

 

 • Negativer Aussagesatz (Olumsuz Cümle):
             SUBJEKT     +         VERB               +     NEGATION     +       OBJEKT / COMPLEMENT

(Özne)                     (Fiil)                         (nicht/kein-e)                     (Nesne / Tümleç)

                                       (Özneye göre çekilmiş)

Zum Beispiel:

Ich             +         wohne             +         nicht           +                   in Hamburg.

Ich             +         schlafe           +           nicht           +                     früh.

Ich             +             bin                +           kein            +                     Schüler. (M)

Ich             +             bin                +           keine           +                    Schülerin. (F)

Ich             +           habe               +           kein            +                     Buch. (N)

 

nicht       : Fiillerden sonra veya cümlede sıfat varsa sıfattan önce bulunur.

kein/keine: Cümlede isim varsa isimden önce bulunur. (Olumlu cümledeki ein/eine, olumsuzda kein/keine olur.)

 

 • Fragesatz mit dem Verb (Fiil İle Sorulan Soru Cümlesi):
         VERB                 +           SUBJEKT           +           OBJEKT / COMPLEMENT       +       ?

(Fiil)                                     (Özne)                                     (Nesne / Tümleç)

(Özneye göre çekilmiş)

Zum Beispiel:

Wohnst                 +                 du                 +                     in Hamburg                      +       ?

Schläfst               +                 du                 +                         früh                               +       ?

Bist                       +                du                 +             ein Schüler / eine Schülerin       +       ?

Hast                     +                 du                 +                         ein Buch                         +       ?

 

Not: Bu soru tipinde sorulara her zaman evet veya hayır ile cevap verilir.

 

 • Fragesatz mit dem Fragepronomen (Soru Zamiri İle Sorulan Soru Cümlesi):
FRAGEPRONOMEN           +           VERB            +         SUBJEKT       +       OBJEKT / COMPLEMENT   +     ?

(Soru Zamiri)                                 (Fiil)                             (Özne)                           (Nesne / Tümleç)

(Özneye göre çekilmiş)

Zum Beispiel:

Wo                +         wohnst              +             du          +       ?

Wann             +         schläfst            +              du             +       ?

Wer                 +             ist                 +         dein Arzt / deine Ärztin       +       ?

Wer                 +              hat                 +                         ein Buch                 +       ?

 

 

DER SATZBAU MIT DEN TRENNBAREN VERBEN IM PRÄSENS

(Ayrılan Fiillerle Şimdiki / Geniş Zaman Kalıbında Cümle Kurma)

Almancada “şimdiki” ve “geniş” zaman aynı kalıp içerisinde yer alır. Şimdiki veya geniş zaman kalıbında yer alan ayrılan fiillerle cümleler aşağıdaki gibi kurulur.

 

 • Positiver Aussagesatz (Olumlu Cümle):
SUBJEKT + DER ZWEITE TEIL DES VERBES + (OBJEKT/COMPLEMENT) + DIE ERSTE SILBE DES VERBES

(Özne)                 (Fiilin ikinci kısmı)                              (Nesne / Tümleç)                             (Fiilin ilk hecesi)

                               (Özneye göre çekilmiş)

 

Zum Beispiel: auf/steh-en

   Ich           +                       stehe                            +             morgens früh             +                 auf. (Düzenli)

Zum Beispiel: fern/seh-en

Er             +                         sieht                            +                 abends                   +                 fern. (Düzensiz)

 

 • Negativer Aussagesatz (Olumsuz Cümle):
SUBJEKT+DER ZWEITE TEIL DES VERBES + (OBJEKT/COMPLEMENT)+ NEGATION +DIE ERSTE SILBE

DES VERBES

(Özne)                   (Fiilin ikinci kısmı)                               (Nesne / Tümleç)      (nicht/kein-e)   (Fiilin ilk hecesi)

                               (Özneye göre çekilmiş)

 

nicht       : Fiillerden sonra veya cümlede sıfat varsa sıfattan önce bulunur.

kein/keine: Cümlede isim varsa isimden önce bulunur. (Olumlu cümledeki ein/eine, olumsuzda kein/keine olur.)

 

Zum Beispiel: auf/steh-en

   Ich           +             stehe            +           morgens früh             +             nicht          +         auf. (Düzenli)

Zum Beispiel: fern/seh-en

Er             +             sieht             +                 abends                   +             nicht           +       fern. (Düzensiz)

 

 • Fragesatz mit dem Verb (Fiil İle Sorulan Soru Cümlesi):
DER ZWEITE TEIL DES VERBES+SUBJEKT+(OBJEKT/COMPLEMENT)+DIE ERSTE SILBE DES VERBES+ ?

(Fiilin ikinci kısmı)                 (Özne)             (Nesne / Tümleç)                         (Fiilin ilk hecesi)

       (Özneye göre çekilmiş)

 

 

Zum Beispiel: auf/steh-en

       Stehst        +         du       +       morgens früh         +       auf       +       ?      (Düzenli)

Zum Beispiel: fern/seh-en

Sieh-st         +         du       +             abends               +       fern     +       ?      (Düzensiz)

 

 

 • Fragesatz mit dem Fragepronomen (Soru Zamiri İle Sorulan Soru Cümlesi):
FRAGEPRONOMEN + DER ZWEITE TEIL DES VERBES + (SUBJEKT) + (OBJEKT + DIE ERSTE SILBE DES VERBES + ?

COMPLEMENT)

       (Soru Zamiri)                     (Fiilin ikinci kısmı)                    (Özne)   (Nesne / Tümleç)              (Fiilin ilk hecesi)

                                                 (Özneye göre çekilmiş)

 

 

Zum Beispiel: auf/steh-en     Nesne / Tümleç soruluyorsa;

Wann    +    steh-st          +       du           +               +       auf       +       ?      (Düzenli)

Zum Beispiel: fern/seh-en     Özne soruluyorsa;

Wer     +   sieht          +                    +     abends     +     fern       +       ?      (Düzensiz)

 

almaca_Ders_notu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu
 • Kayıhan İlköğretim Okulu
 • Orduzu Kümeevleri İlkokulu
 • Düzlen İlkokulu
 • 17 Ağustos Ortaokulu