Die Artikel (Tanım Edatları)

 

Die Artikel (Tanım Edatları)

 

  Maskulinum

(Eril)

Femininum

(Dişil)

Neutrum

(Nötr)

Plural

(Çoğul)

Die bestimmten Artikel

(Belirli Tanım Edatları)

 

der

 

die

 

das

 

die

Die unbestimmten Artikel

(Belirsiz Tanım Edatları)

 

ein

 

eine

 

ein

 

Die negativen Artikel

(Olumsuz Tanım Edatları)

 

kein

 

keine

 

kein

 

keine

 

Dikkat!!!

Belirli tanım edatları zamire dönüşebilir.

Maskulinum (Eril)

Der : er

Femininum (Dişil)

Die: sie

Neutrum (Nötr)

Das: es

Plural (Çoğul)

Die: sie

 

 

 

Die Possesivpronomen (İyelik/Sahiplik Zamirleri)

 

   

 

 

Die

 

 

Das

 

 

Die

 

ich mein meine mein meine
du dein deine dein deine
er sein seine sein seine
sie ihr ihre ihr ihre
es sein seine sein seine
wir unser unsere unser unsere
ihr euer eure euer eure
sie ihr ihre ihr ihre
Sie Ihr Ihre Ihr Ihre

    

almaca_Ders_notu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • 24 Kasım İlkokulu
  • Şehit Polis Cuma Ali Hakan İlkokulu
  • Şevket Bulut Ortaokulu
  • İşgören İlkokulu
  • Afyonkarahisar Anadolu Öğretmen Lisesi