Dativ (İsmin –e Hali) – Akkusativ (İsmin –i Hali) – Almanca Dersi

D a t i v (İsmin –e Hali) A k k u s a t i v (İsmin –i  Hali)
der/das

(maskulinum/nötr)

die

(femininum)

der

(maskulinum)

die

(femininum)

das

(nötr)

dem

Belirli T.E

 

einem

Belirsiz T.E

 

keinem

Olumsuz T.E

 

meinem

İyelik

Zamirleri

 

diesem

İşaret Zamiri

 

welchem

Soru Zamiri

der

Belirli T.E

 

einer

Belirsiz T.E

 

keiner

Olumsuz T.E

 

meiner

İyelik

Zamirleri

 

dieser

İşaret Zamiri

 

welcher         Soru Zamiri

den

Belirli T.E

 

einen

Belirsiz T.E

 

keinen

Olumsuz T.E

 

meinen

İyelik

Zamirleri

 

diesen

İşaret Zamiri

 

welchen

Soru Zamiri

die

Belirli T.E

 

eine

Belirsiz T.E

 

keine

Olumsuz T.E

 

meine

İyelik

Zamirleri

 

diese

İşaret Zamiri

 

welche

Soru Zamiri

das

Belirli T.E

 

ein

Belirsiz T.E

 

kein

Olumsuz T.E

 

mein

İyelik

Zamirleri

 

dieses

İşaret Zamiri

 

welches

Soru Zamiri

 

AKKUSATIV-DATIV

Türkçede ismin hal ekleri ismin sonuna eklenirler. Çünkü Türkçe eklemeli bir dildir.  Mesela;

kalem        (yalın halde)         

kalem-i      (İsmin –i hali)       →  Belirtme Hali

kalem-e     (İsmin –e hali)       →  Yönelme Hali

kalem-de   (İsmin –de hali)     →  Bulunma Hali

kalem-den (İsmin –den hali)  →   Ayrılma Hali

 

Almancadaki hal ekleri ise hem anlam bakımından, hem de yapı itibarıyla Türkçeyle birebir aynı değildirler. Çünkü Almancada Artikel’ler (Tanım Edatları) vardır.

Bunlar ismin önünde yalın halde “der (M), die (F), das (N), die (P)” olarak bulunurken; hal eklerine dönüştüklerinde değişirler.

 

                             AKKUSATIV                                                                DATIV

                             (İsmin –i Hali)                                                         (İsmin –e Hali)

                der (Maskulinum-Eril)  →  den                            der (Maskulinum-Eril)  →  dem

                die (Femininum-Dişil)    →  die                             die (Femininum-Dişil)   →  der

                das (Neutrum-Nötr)       →  das                            das (Neutrum-Nötr)       →  dem

                die (Plural-Çoğul)          →  die                             die (Plural-Çoğul)           →  den + “-n”

 

            Bunun nedenleri;

 1. Cümlenin sorusunu teşkil eden soru zamiri,
 2. Cümle içerisinde geçen yer-yön edatları veya
 3. Cümlenin fiilinin anlamıdır.

AKKUSATIV:

 1. Aşağıdaki soru zamirleri ile sorulan soruya cevap verildiğinde cümlede geçen tanım edatı “Akkusativ”alır.

 

 • Wen?     (Kimi?)     →  Belirtme
 • Was?      (Neyi?)     →  Belirtme
 • Wohin? (Nereye?)  →  Yönelme

 

Örnekler:

 • Wen besuchst du? – Ich besuche den (M)
 • Was kaufst du? – Ich kaufe den (M)
 • Wohin gehst du? – Ich gehe in die (F)

 

 1. Cümlede karşımıza aşağıdaki yer-yön edatları çıkarsa cümlede geçen ismin tanım edatı “Akkusativ” alır.

 

DIE PRÄPOSITIONEN

(Yer-Yön Edatları)

an            : -e, -a

auf           : üstüne (temas var)

in             :  içine

über        : üzerine (temas yok)

hinter      : arkasına

vor           : önüne

unter       : altına

zwischen : arasına

neben      : yanına

Örnek:

Ich bringe die Bücher vor die Bibliothek. (F)

 

 1. Cümlenin fiilinin anlamı cümledeki tanım edatını belirler.

Örnek:

Ich finde den Deutschunterricht (M) wichtig.

(Almanca dersin-i önemli buluyorum / bulurum.)

DATIV:

 1. Aşağıdaki soru zamirleri ile sorulan soruya cevap verildiğinde cümlede geçen tanım edatı “Dativ”alır.

 

 • Wem? (Kime?)       →  Belirtme
 • Wo? (Nerede?)    →  Bulunma
 • Woher? (Nereden?) →  Ayrılma

 

Örnekler:

 • Wem gehört das Buch? – Es gehört dem (M)
 • Wo ist das Mäppchen? – Es ist auf dem (M)
 • Woher kommst du? – Ich komme aus der (F)

 

 1. Cümlede karşımıza aşağıdaki yer-yön edatları çıkarsa cümlede geçen ismin tanım edatı “Dativ” alır.

 

DIE PRÄPOSITIONEN

(Yer-Yön Edatları)

an            : -de, -da

auf           : üstünde (temas var)

in             :  içinde

über        : üzerinde (temas yok)

hinter      : arkasında

vor           : önünde

unter       : altında

zwischen : arasında

neben      : yanında

 

Örnek:

Das Buch ist auf dem Tisch. (M)

 

 1. Cümlenin fiilinin anlamı cümledeki tanım edatını belirler.

Örnek:

Er wohnt in der Türkei. (F)

(O Türkiye’de ikamet ediyor / eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Gülyayla İlkokulu
 • Balçova İmam Hatip Ortaokulu
 • Konyaaltı İlköğretim Okulu
 • Korkut Çok Programlı Anadolu Lisesi
 • Yunus Emre Ortaokulu