Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminden Kalan Camiler

Alaaddin Camii (Konya), Alaeddin Camii (Niğde), Hunad Hatun Camisi (Kayseri), Gök Medrese camisi (Amasya), Hacı Kılıç Camisi (Kayseri), Ulu cami (Malatya), Aslanhane Camisi (Ankara), Sahip Ata Camisi (Konya), Sırçalı Mescit (Konya), Karatay Mescidi (Konya), Güdük Minare Mescidi (Konya),

Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminden Kalan Medreseler:

Karatay Medresesi (Konya), İnce Minareli Medrese (Konya), Hunad Hatun medresesi (Kayseri), Şifaiye Medresesi (Sivas), Hacı Kılıç Medresesi (Kayseri) Gök Medrese (Sivas), Çifte Minareli Medrese(Sivas), Sahibiye (Sahip Ata) Medresesi (Kayseri), Buruciye Medresesi (Sivas), Cacabey Medresesi (Kırşehir), Pervane Medresesi (Sinop), Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi (Antalya), Yakutiye Medresesi (Erzurum), Çifte Minareli Medrese (Erzurum),

Osmanlıda Dıvan-ı Humayün:

A) Seyfiye (EHL-İ ÖRF): 1) Vezirler (Kubbealtı vezirleri) 2) Sadrazam (Vezirler-i Azam) B) İlmiye (EHL-İ ŞERİYYE) Adalet eğitim Din 1) Kazasker: Anadolu kazasker, Rumeli Kazasker 2)  Şeyhülislam (Müftü) C) Kalemiye (EHL-İ KALEM) bürokrasi 1) Defterdar: Anadolu Defterdarı, Rumeli Defterdarı 2) Nişancı (Tevkii, Yuğrai)  

Osmanlıda Divan Üyelerinin günümüzdeki karşılıkları:

Padişah: Devlet Başkanı, Sadrazam: Başbakan, Vezirler: Devlet Bakanları, Defterdar: Maliye Bakanı, Şeyhülislam: Diyanet işleri Başkanı, Nişancı: Devlet işleri özel kalem müdürü, Reisül küttap: Dış işleri Bakanı, Kaptan-i Derya: Deniz kuvvetleri komutanı, Yeniçeri Ağası: Merkez Ordusu Komtanı.  

Osmanlı Padişahlarına Ait Yazı İşlemleri:

Tuğra: Padişahın İmzası, Ferman: Padişahın buyruğu, Berat: Bir kimse verilen rütbe ve nişanı belirten padişah yazısı, Amanname: Fethedilen topraklarda yaşayanların can ve mallarının devlet güvencesi altında olduğunu belirten belge, Adaletname: Padişahların yöneticilere kanunları uygulamaları ve halkı adaletle yönetmeleri için gönderdiği uyarı yazısı.

Osmanlı Padişahları Tarafından kullanılan Saraylar:

Topkapı Sarayı: 15-19 yy.ları arasında padişahların ülkeyi yönettikleri saraydır.Topkapı sarayı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da yaptırılmıştır. Çırağan Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Dolmabahçe Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır. Beylerbeyi Sarayı: 19 yy.da yaptırılmıştır.  

I.Mahmut Dönemi (1730-1754):

Humbaracı ve topçu ocakları yeniden yapılandırılarak güçlendirildi. Hendesehane kuruldu. Batı tarzında eğitim veren ilk askeri okul.(1734) Orduda Avrupalı uzmanlardan yararlanıldı.(Comte de Borneval–Humbaracı Ahmet Paşa)

  • Yürekveren İlkokulu
  • Mehmetbeyli Köyü İlkokulu
  • Hacıilbey Ortaokulu
  • İkizce İlkokulu
  • Mehmet Salih Şirin İlkokulu