Türkiyenin Matematik Konumu

Matematik Konum : Bir bölgenin meridyelnlerine ve paralellerine göre oluşan  olaylara matematik konum denir. Türkiye 36-42 derece Kuzey Pareleli ile 26-45 derece doğu meridyenleri arasında bulunur. Türkiyenin Matematik konumu ile alakalı maddaler halinde inceleyelim : Antalya’daki bir cismin gölge boyu uzunluğunun her zaman sinop’taki cismin gölge boyundan kısa olması.(Enlem Etkisi) Akdeniz Bölgesi’nde tarımda yıl icersinde…

Türkiyedeki Dağlar Ve Tipleri

Volkanik Dağlar : Karacadağ Hatay Hassa Köroğlu Uludağ Karadağ Mekke dağları Karacadağ Hasan dağı Melendiz dağı Erciyes dağı Nemrut Süphan Tendürek Küçük Ağrı Büyük Ağrı Kıvrım Dağları : Yıldız Mescit Çimen Çamlıbel Ilgaz Köroğlu Rize dağları Giresun Dağları Canik Dağları Küre Toros Dağları Kırık Dağlar : Madra Dağı Bozdağı Yunt Dağı Aydın Dağları

Yerleşme Çeşitleri

Kentsel Yerleştirme : Sanayi Kentleri Tarım kentleri Kültür Kenleri Dini kentler Liman kentleri Ticaret kentleri Turizim Kentleri Kırsal Yerleşmeler : Köyaltı : Yayla Kom Mezra Ağıl oba Divan Çiftlik Dam Köy : Toplu Yerleşme Dağınık yerleşme Mesken Tipleri : Ahşap Meskenler Taş Meskenler Toprak Meskenler Betonarme Meskenleri

Nüfus Artışı ve Sonuçları

Nüfus Artış Hızını  Etkileyen Faktörler : Kadınların Çalışma durumu Doğum oranının  Fazlalığı Veya azlığı Savaş Ve tabii Afetler Evlenmeler Genelenk ,Görenek ve dini inanışlar Beslenme sağlık Şartları Hızlı Kentleşme Ölüm oranlarının ve özellikle bebek ölüm oranlarının azalması Çevre Nüfus Planlaması uygulamaları Sanayileşme Eğitim Ortalama yaşam süresinin uzaması Ülke sınıflarının değişmesi Göçler İktisadi ve sosyal şartlar…

Nüfus Hareketleri Göçler

Merhaba arkadaşlar size ülkemizde gerçekleşen iç göçler,dış göçler ve nedenlerini  aşağıda bulabileceksiniz. Nüfus Göçleri : İç göçler Dış göçler A) İç Göçler : Sürekli İç göçler İç Göçlerin Nedenleri : Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması Miras yoluyla tarım alanlarının daralması Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz…

Nüfus Yoğunluğu

Aritmatik nüfus  Yoğunluğu :Belli bir yerde yaşayan nufusun o yerin yüz ölçümüne oranını ifade eder. Artimatik Nüfus Yoğunluğu = Nüfus / Yüz Ölçüm

Türkiyede Hayvancılık

Türkiyede hayvancılığı etkileyen Faktöler: Hayvan Soylarının ıslahı Besicilik ve ahır  hayvancılığı Otların ıslahı Türkiyede Hayvan varlığı : İpek Böcekçiliği Balıkcılık Arıcılık Kümes Hayvancılığı Büyükbaş hayvancılığı Küçükbaş hayvancılığı

Türkiyede Tarım

Türkiyede tarımın özellikleri: Tarım üretimde yıldan yıla farklılıklar görülmektedir. Tarımda geneleksel yöntemler yayğın olduğu için birim alandan alınan verim düşüktür. Sıcaklık ve buharlaşma bazı bölgelerde fazla olması sulama sorunu doğurmuştur. İklim çeşidinin fazla olmasından dolayı ürün çeşiti fazladı. Yülselti ve engebenin fazla olması, olumsuz iklim koşullları tarım alanlarını daraltmıştır. Türkiyede Tarımsa Verimliliği Etkileyen faktörler: Sulama…

  • Cimen İlkokulu
  • Yukarıgöçmez İlköğretim Okulu
  • Selçuk Özsoy Kiz Teknik Ve Meslek Lisesi
  • Güzelyurt Ortaokulu
  • Ortakale Şehit Göksal Sülü İlkokulu