BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

Çalışma Alanları:

Biyomedikal Mühendislerinin büyük bir kısmı kamu kurumlarında (Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Kamu Hastaneleri gibi) ve özel (Özel Ünivrsite hastaneleri, Özel hastaneler, Tıbbi Aygıt üreticisi Siemens gibi) kurum ve kuruluşlarda iş bulabildikleri gibi, bu kurum ve kuruluşlere danışmanlık hizmeti veren şirketlerde de çalışabilirler. Bilgi ve becerilerini kullanarak müşavirlik büroları açarak, yurtiçi ve yurtdışında müşavirlik hizmetleri verebilirler. Ülkemizin iyi yetişmiş Biyomedikal mühendislerine gereksinimi vardır.

Biyomedikal Mühendisliğinden mezun olanlar isterlerse meslek liselerinde almış oldukları programla derslere öğretmen olarak atanabilirler. Yalnız bunun için kişinin öğretmenlik (pedogojik formasyon) eğitimi de almış olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

Biyomedikal mühendisliği programını bitirenler „Biyomedikal Mühendisliği“ ünvanı ve lisans (Bachelor of Science-Bsc.) derecesinde diploma almaya hak kazanırlar.

Biyomedikal Mühendisliğinin uygulama alanları sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım etkinliklerini kapsamaktadır.

Programın Amacı:

Biyomedikal Mühendisliği programının amacı, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım etkinliklerini kapsamaktadır. Günümüzde, ölçme v egörüntüleme amacıyla kullanılan EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET sistemleri teşhise yönelik; radyoterapi ve laser sistemleri ise dedaviye yönelik olarak yaygın biçimde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerdir. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal aygıt ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Biyomedikal sistimlerin tasarım ve geliştirme etkinliklerini yürütecek, sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her geçen gün artmaktadır. Biyomedikal alanındaki nitelikli teknik eleman gereksiniminin karşılanabilmesi doğrultusunda yetkin kişiler yetiştirmektir.

Matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında kullanabilen, alanında mühendislik problemlerini saptayabilen ve tanımlayabilen, analitik düşnerek çözüm bulabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri izleyebilen, mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modem iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mesleki ve etik sorumluluk taşıyan mühendisler yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler:

Biyomedikal mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yetenek düzeyine sahip, fizik ve biyoloji, özellikle bioelektrik konularına ilgili yeteneği yüksek, yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  • Halk Eğitim Merkezi
  • Yavuz Selim Ortaokulu
  • Atasülün İlköğretim Okulu
  • Orhanlı Ortaokulu
  • Süksün Şehit Ali Kıvanç Ortaokulu