Atatürk’ün Laiklik İlkesi :

Laiklik ilkesi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Laiklik, bireylere vicdan, kanaat ve ve ibadet özgrlüğü tanır.

Devlet teşkilatı,hukuk sistemi,Eğitim kurumları dini kural ve ilkelere dayandırılamaz.

Laiklik ilkesi ile ilgili konular :

  • Saltanatın kaldırılması
  • Halifeliğin kaldırılması
  • Tevhid-i tedrisat Kanunun kabulü
  • Şari’iye ve Evkar vekaleti’nin kaldırılması
  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  • Türk medeni kanunu’nun kabulü
  • Anayasa’dan laikliğe aykırı hükümlerin çıkartılması
  • Laiklik ilkesinin Anayasa güvencesine alınması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zzsdc