Aldülmecit Döneminde Yapılan Islahatlar (1839-1861):

 • Batı etkisiyle nizamiye mahkemeleri kuruldu.
 • Şirket-i Hayriye adı verilen ilk deniz yolu işletmesi kuruldu.(1851)
 • Kız öğrenciler için rüştiyeler açıldı.
 • İlk demir yolları bu dönemde yapıldı.
 • Arazi kanunu çıkarılarak özel mülkiyet anlayışı gelişti.
 • Darül Muallimin (Öğretmen okulu) ve mülkiye mektebi açıldı.
 • İl genel meclisleri kuruldu.
 • İlk dış borç bu dönemde alındı.
 • Askerlik vatan görevi haline getirildi.
 • İlk kâğıt para bastırıldı.
 • İltizam usulü kaldırılarak vergiler devlet memuru tarafından toplandı.
 • Avrupa hukukundan yararlanılarak yeni kanunlar çıkarıldı.(Memur yasası,Ticaret yasası,Ceza yasası.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Mesleki Eğitim Merkezi
 • Tuşba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
 • Merkez İlkokulu
 • Asarcık Anadolu Lisesi
 • Ersil İlkokulu