Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

 

 • Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu.
 • Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı.
 • Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi.
 • Donanma güçlendirildi.
 • Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi.
 • Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Halide Edip Adıvar İlköğretim Okulu
 • Fatih İlkokulu
 • Tunceli Özel Eğitim Uygulama Merkezi I. Kademe
 • Boyaklı İlkokulu
 • Güzelvatan İlkokulu