Abdülaziz Döneminde yapılan ıslahatlar (1861–1876):

 

  • Şura-yı Devlet (Danıştay) ve Divan-ı muhasebat (Sayıştay) kuruldu.
  • Galatasaray mektebi  (Mekteb-i Sultani) açıldı.
  • Vilayet Nizamnamesi ile yönetim birimleri yeniden düzenlendi.
  • Donanma güçlendirildi.
  • Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı “Mecelle” adı verilen Medeni kanun yürürlüğe girdi.
  • Abdülaziz avrupa’yı ziyaret eden ilk padişah.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

zzsdc