DIE MODALVERBEN NİTELEME FİİLLERİ TARZ FİİLLERİ

DIE MODALVERBEN

(TARZ (NİTELEME) FİİLLERİ)

 

Tarz (niteleme) fiillerinin çekimi kişi (şahıs) zamirlerine göre değişir. Tekil şahıslarda fiil kökündeki sesli harfler çoğunlukla değişirken, çoğul şahıslarda aynı kalır. Ayrıca bu fiiller 1. ve 3. tekil şahıs zamirleri çekim eki almazlar. Tarz (niteleme) fiillerinin şahıslara göre çekimi aşağıdaki gibidir.

almanca1

Tarz (niteleme) fiillerinin anlamları aşağıdaki gibidir.

können : -ebilmek

dürfen   : izinli olmak

müssen : zorunda olmak, mecbur olmak

sollen     : -meli, -malı

wollen   : istemek (samimi)

mögen   : hoşlanmak, beğenmek

möchten : istemek (resmi)

 

DER SATZBAU MIT DEN MODALVERBEN

(TARZ (NİTELEME) FİİLLERİ İLE CÜMLE KURMA)

                                                                                

       Tarz (niteleme) fiilleri ile Präsens (şimdiki ve geniş zamanda) cümle kurarken S+V+O/C cümle yapısı bozulur. Tarz (niteleme) fiilleri ile cümle aşağıdaki gibi kurulur.

 

 • Positiver Aussagesatz (Olumlu Cümle):
SUBJEKT       +       MODALVERB       +       (OBJEKT / COMPLEMENT)    +         VERB (INFINITIV)(Özne)               (Tarz/niteleme Fiili)                     (Nesne / Tümleç)                       (Asıl Fiil-Mastar halde)                            (Özneye göre çekilmiş)                                                                 (“-en” veya “-n” ile bitmiş)

        

         Zum Beispiel:

Ich             +               will                 +                     ein Eis                         +                 bestellen.

(Ben)                   (istiyorum/isterim)                         (bir dondurma)                               (siparişi vermek)

 

 • Negativer Aussagesatz (Olumsuz Cümle):
SUBJEKT   +     MODALVERB   +   (OBJEKT / COMPLEMENT)   +     NEGATION   +     VERB (INFINITIV)(Özne)         (Tarz/niteleme Fiili)               (Nesne / Tümleç)             (Olumsuzluk Edatı)     (Asıl Fiil-Mastar halde)                     (Özneye göre çekilmiş)                                                           (nicht/ kein-e)     (“-en” veya “-n” ile bitmiş)

 

nicht       : Fiillerden sonra veya cümlede sıfat varsa sıfattan önce bulunur.

kein/keine: Cümlede isim varsa isimden önce bulunur. (Olumlu cümledeki ein/eine, olumsuzda kein/keine olur.)

 

      Zum Beispiel:

Ich              +               will                 +       kein        +             Eis             +                 bestellen.

(Ben)                 (istemiyorum/istemem)       (hiçbir)              (dondurma)                   (siparişi vermek)

 

 

 

 

 

 

 • Fragesatz mit dem Verb (Fiil İle Sorulan Soru Cümlesi):
       MODALVERB         +     SUBJEKT   +   (OBJEKT / COMPLEMENT)   +       VERB (INFINITIV)         +     ?(Tarz/niteleme Fiili)               (Özne)                       (Nesne / Tümleç)                   (Asıl Fiil-Mastar halde)(Özneye göre çekilmiş)                                                                                           (“-en” veya “-n” ile bitmiş)

 

Zum Beispiel:

             Möchten              +          Sie         +                   ein Eis                         +                 bestellen               +     ?

(İstiyor musunuz)                    (siz)                       (bir dondurma)                               (siparişi vermek)

(İster misiniz)

 

     Not: Bu soru tipinde sorulara her zaman evet veya hayır ile cevap verilir.

 

 • Fragesatz mit dem Fragepronomen (Soru Zamiri İle Sorulan Soru Cümlesi):
FRAGEPRONOMEN +   MODALVERB   +  (SUBJEKT)     +   (OBJEKT / COMPLEMENT)   + VERB (INFINITIV)   +   ?(Soru Zamiri)        (Tarz/niteleme Fiili)         (Özne)                     (Nesne / Tümleç)              (Asıl Fiil-Mastar halde)                                    (Özneye göre çekilmiş)                                                                                  (“-en” veya “-n” ile bitmiş)

 

Zum Beispiel:  Nesne / Tümleç soruluyorsa;

                   Was         +    möchten     +          Sie        +             —            +             bestellen              +    ?

(Ne)             (istiyorsunuz)               (siz)                                                 (siparişi vermek)

(istersiniz)

(Türkçede cümle yapısı farklı olduğundan; Siz ne siparişi (neyin siparişini) vermek istiyorsunuz/istersiniz?)

 

Zum Beispiel:  Özne soruluyorsa;

                   Wer         +    möchte     +            —             +             ein Eis           +             bestellen          +     ?

(Kim)               (istiyor)                                             (bir dondurma)               (siparişi vermek)

(ister)

 

ÜBUNGEN:

       A.) Bilde Sätze! Konjugiere die Modalverben!

 

 • ein / bestellen / Melis / möchten / Käsekuchen / .

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • Büşra / abnehmen / wollen / .

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • Mögen / Hamburger / Petra / ?

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • Deutsch / können / Ich / nicht /sprechen / .

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • möchten / Ich / bestellen / etwas / .

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • die / möchten / Was / Touristen / bestellen / ?

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • man / Auto fahren / Dürfen / mit 18 Jahren / .

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • Sollen / Wahrheit / sagen / ich / die / ?

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • du / früh / aufstehen / Warum / müssen / ?

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 • machen / Ahmet und seine Freunde / Hausaufgaben / sollen / ihre / .

…………………………………………………………………………………………………………………… .

 

almaca_Ders_notu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu
 • Yeşilkent Şehit Erdoğan Korkmaz Ortaokulu
 • Milli Eğitim Vakfı Fatih Ortaokulu
 • Atatürk İlköğretim Okulu
 • Hacıabdullah Şehit Doğan Demir Ortaokulu