I. Meşrudiyet’in İlanı (23 Aralık 1876)

23 Aralık 1876’da tarihimizdeki ilk anayasa olan kanun-i Esasi ilan edildi.Böylece meşrudiyet dönemi başladı.İlk kez meclis açıldı.

Kanun-i Esasi-ye Göre devlet 3 bölümden Oluşmaktadır.

1)    Yasama Yetkisi :

 • Meclis-i Ayan (Padişahın atadığı vekiller)
 • Meclis-i Mebusan (Halkın Sectiği vekiller)

2)  Yürütme Yetkisi:

 • Padişah
 • Sadrazam
 • Vekiller

3) Yargı Yetkisi :

 • Yüce Divan
 • Mahkemeler

Kanun-i Esasi ile halk dolaylı da olsa ilk kez yönetime katılma hakkını elde etmiştir.Kanun-i Esasi-de Padişahın yetkileri çok genişti.

Kanun-i Esasiye Göre Padişahın yetkileri :

 • Meclisi açma- kapama ,
 • Kanunları onaylama ve veto etme,
 • Dilediği Kişiyi sürgüne gönderme
 • Meclis-i Ayan üyelerini seçme vb.

II. Abdülhamit’in 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek meclisi kapatması ile 1. meşrutiyet dönemi sone erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 • Derince İlköğretim Okulu
 • Küçük Altunbulak İlköğretim Okulu
 • Kabataş İlkokulu
 • Mimar Sinan İlkokulu
 • Kadıçayırı İlkokulu